Anna Louise Strong er død

Av

Nr 3 1970

Anna Louise Strong, amerikansk journalist som bodde fast i Peking, døde søndag 29. mars på et hospital i byen, som følge av en langvarig hjertelidelse.Hun var især kjent for sitt intervju med Mao i august 1946 da han erklærte at «alle reaksjonære er papirtigere», en formulering som seinere er blitt berømt.

En amerikansk rødegardist.

Anna Louise Strong var datter av en protestantistisk prest, ble fodt i Nebraska 1885. Etter i flere år å ha kjempet på venstrefløyen i De Forenede Stater, dro hun til Sovjetunionen i 1921, der hun ble værende som korrespondent for Hearst-pressa. Hun grunnla den første avis på engelsk som er kommet ut i Sovjetunionen. I 1958 innstallerte hun seg i Peking. Hennes «Brev fra Kina» brakte hver uke interessante glimt. Da noen unge revolusjonære gjenkjente henne i 1966 på et møte, utnevnte de henne til æresmedlem av sin organisasjon «den røde garde».

I januar i år erklærte hun at hun ville slutte å sende ut disse brevene av helbredshensyn og for å kunne vie seg til redigeringen av en ny bok om Kina. Før hun døde, skriver »Det Nye Kina», hadde ministerpresident Chou Enlai, og Vise-presidenten i nasjonalforsamlingen Kio Mojo såvel som flere andre kamerater besøkt henne på hospitalet.

Anna Louise Strongs urne sto oppstilt i Peking omgitt av lys og med kranser både fra Mao Tsetung og Lin Piao. Over urnen hang et portrett av henne drapert i sort, og over det igjen et silkebånd med ordene «Må Anna LouiseStrong for alltid leve i vår erindring», skrevet på kinesisk og på engelsk.