Abortkamp på nytt

Av Erik Ness

Nr 1 2014

Hadde noen for et år siden sagt at vi ville få en ny diskusjon om fri abort, hadde jeg ristet på hodet. Til tross for at jeg var på Kvinnekonferansen 2012 og hørte Ellen Aanesens advarsler.

Da Judith Mirkinson skrev i Rødt! nr 2 ifjor, tenkte vi: Det er USA det!

I dette nummeret skriver Sandra Ezquerra om Spania, der regjeringa prøver å fjerne 14-ukersgrensen for «fri abort». Abort vil da bare være lovlig dersom en lege sier det er fare for liv og helse, eller ved voldtekt når det er levert inn politianmeldelse om dette før det har gått 12 uker.

Regjeringas avtale med KrF om reservasjonsrett for legene, har gitt abortmotstanderne vind i seilene. Mørkemennene gir seg ikke før de får spanske og USAnske tilstander.

Kampen for at kvinnen selv skal bestemme over sin egen kropp, fortsetter.

 

Erik Ness

 

Fra redaksjonen

Etter 21 år – det er lenge! – med ansvar for omslaget til tidsskriftet, har Tor Otto Tollefsen nå overlatt jobben til Fredrik V. Sand. Tor Otto drifter fortsatt nettsida, og bidrar til at bladbunaden holder standard.

Redaksjonen har reorganisert seg og blant dannet småredaksjoner for enkeltnummer og tema. Tore Linné Eriksen er blitt bokredaktør. Det sees allerede.

Det er sommerinnsamlinga som gjør at vi kan lage ekstranummer. Fjorårets innbrakte 32824 kroner. Vi takker!