Arkiv for Venstresida

VENSTRESIDENS OPPGJØR MED EU

Nr 3 2018

– Hva er din analyse av EU og hvorfor har vi i dag en europeisk venstreside som er i overveldende flertall for unionen? – Etter Maastricht-traktaten endret EU endret fullstendig karakter. På den ene siden med et felles marked, på den andre med eurosamar- beidet. EU har fått institusjoner som påtvinger nyliberalisme, med et fellesmarked […]

Les resten av artikkelen

Et forsvar for venstrepopulisme

Nr 4a 2013

Bare fordi noe er populært, betyr det ikke at det nødvendigvis er feil.

Populisme og motstand mot elitisme er nødvendige svar på venstresidas problemer i en oljesmurt kapitalisme.

Les resten av artikkelen

Venstresida i Kina etter Mao

Nr 4a 2012

Det siste året har vi vært vitne til politiske krangler på den kinesiske venstresida i et omfang vi ikke har sett tidligere. Den største uenigheten er forholdet til KKP.

Les resten av artikkelen

Dristighet, mer dristighet!

Nr 2 2012

De historiske omstendighetene som er skapt av at den internasjonale kapitalismen faller sammen, krever at den radikale venstresida, både i nord og sør, er dristig når det gjelder å formulere sine radikale alternativer til det eksisterende systemet.

Hensikten med denne artikkelen er å vise hvorfor det kreves dristighet og hva det innebærer.

Les resten av artikkelen

Vår nye regjering

Nr 2 2006

Jeg er en revolusjonær fagforeningsleder fra Trondheim, medlem av RV og AKP, bystyrepolitiker for RV. Overskriften er ikke ironisk ment, tvert imot. Jeg ser på regjeringa som litt min, om lag som i Coop-reklamen.

Les resten av artikkelen

Bruk verktøykassa!

Nr 2 2006

Valgkampen høsten 2005 var hard. Arbeiderpartiet, SV og SP hamret løs på Bondevik-regjeringen. Sjelden har vi hørt så mye om en tom verktøykasse i næringspolitikken, om en ubarmhjertig fattigdomspolitikk og om privatisering og konkurranseutsetting av velferdsstatens tjenester. LO gikk høyt på banen og ville ha "en regjering som arbeider med oss og ikke i mot oss". Det var de rød-grønne som svarte best på LOs utfordringer før valget.

Les resten av artikkelen

Revolusjonært parlamentarisk arbeid

Nr 2 2006

Ikke sjelden får vi høre at dette med revolusjon er noen fjerne greier som vi må slutte å tenke på, og så må vi i stedet konsentrere oss om det som kan gjøres i folkevalgte organer her og nå. Slike utsagn bygger på en stor misforståelse. Det er nemlig slik at nettopp de kvalitetene som folk flest setter særlig høyt ved RVs parlamentariske arbeid, har nær sammenheng med at RV er et revolusjonært parti.

Les resten av artikkelen

Venstresida akkurat nå

Nr 4 2005

Ny regjering. Kan den føre til et oppbrudd? Er det krefter som med noen form for realisme vil danne et nytt venstreparti i Norge? Vil SV i regjering føre til en splittelse? Er Manifest et initiativ for et nytt parti? Eller har Manifest andre mål? Hva kan Klassekampen bidra med? Hva slags parti er nyttig nå?

Les resten av artikkelen

Politikk for en ny epoke? Hvor nytt – og hvor radikalt – er det “tredje venstre”?

Nr 2 2005

I den siste boka si forteller Per Petterson om da han som ung gutt satt ved kjøkkenbordet i Groruddalen og leste Simone de Beauvoirs sjølbiografi. Hun satte ord på noe i hans egen uro den gang. "Først og fremst skildra hun ei jente født inn i denne klaustrofobiske verdenen som først bare er det de andre gjør henne til, men som sakte men sikkert blir seg sjøl. Hun brøyt ut med en kunnskapstørst som var uten mette, som gjorde opprør. Dette suget etter noe mer, ikke mer penger eller trygghet, men heller mer utrygghet og kunnskap som beviste at det behøvde ikke være som det var nå, ja det var suverent tegna opp og framfor alt bevisst gjort." (Månen over porten, side 102)

Les resten av artikkelen

Den nye folkebevegelsen (bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2005

Stiftelsen Manifest har gitt ut boka Den nye folkebevegelsen – kan venstresiden lykkes i 2005-2009? Magnus Marsdal, KK-journalist og leiar for Attac i Noreg er redaktør for boka. Dei kallar boka for debattbok 1, så vi kan kanskje vente oss fleire av same slag.

Les resten av artikkelen

Tredje venstre – uten kvinner?

Nr 1 2005

Jeg tar kvinnebrillene på når jeg skal kommentere Tredje venstre – for en radikal individualisme. Hvor mange kvinner brukes for eksempel som kilde? Svaret er 8, hvis man ser på litteraturlistas totalt 154 referanser. Det lover ikke godt for videre lesing.

Les resten av artikkelen

Trondheimsmodellen (bokomtale)

Bokomtaler Nr 4 2007

Selv om denne boka ikke er noen dyptpløyende analyse, men heller en motivasjonsfortelling for den svenske venstresida, så er den interessant på flere måter.

Les resten av artikkelen