Arkiv for skole

Hva med skolen?

Nr 1 2018

Skolen er et evig tema i norsk politisk debatt. Et grunnlag for personlig irritasjon er hvor ofte denne debatten foregår på tv og radio uten lærere tilstede. I disse debattene slår ofte de borgerlige partiene fast at skolen nå er på rett vei. Det har grundige tester vist, og dessuten tilbringer elevene mer tid på […]

Les resten av artikkelen

Ingen snakker om velferdsprofitørene i skoleverket

Nr 3 2016

Sommeren 2008 sto brått 300 elever uten skoleplass. Ikke fordi de ikke hadde søkt på en skole, ikke fordi de ikke hadde kommet inn på en skole, og ikke fordi det ikke fantes skoleplasser, men fordi skolen de hadde gått på gikk konkurs. Fortsatt går de aller fleste elevene i fellesskolen, men de siste ti […]

Les resten av artikkelen

Krigen mot lærerne

Nr 2 2014

Først tok de lærerne i Danmark, med den sosialdemokratiske regjeringen på laget. Det ble tap etter en lang kamp.

Nå prøver de seg på de norske lærerne, med den blå–blå-regjeringa på laget.

Arbeidskjøperne krever total kontroll med en dårligere skole som resultat.

Det blir en varm vår!

Les resten av artikkelen

Den digitaliserte skolen (debatt)

Nr 3 2011

I Rødt! nr. 4/2010 skriver jeg artikkelen, «Hvem skal eie kunnskapen?», som er et forsøk på å gi en helhetlig analyse av utviklingen i norsk skole i den nyliberale epoken, bygd på teorier av Karl Marx og Zigymunt Bauman. Jeg får et tilsvar, «Den digitaliserte læreren?» i nr. 2/2011, av Leikny Øgrim der hun kommenterer noen spørsmål jeg tar opp.

Les resten av artikkelen

Leksefri skole

Nr 4 2011

Torsdag den 20. september 2011 demonstrerte over tusen elever fra hele landet for at sine skoler, sine kommuner og sine fylkeskommuner skal innføre en leksefri skole. Elever brukte denne torsdagen og uken 26–30. september på å kjempe for sin egen skolehverdag.

Jeg gjennomgår i denne artikkelen hvorfor og hvordan Rød Ungdom har jobbet med leksefri skole som politisk mål.

Les resten av artikkelen

Kunnskapsbløffen (omtale)

Bokomtaler Nr 4 2011

Magnus Marsdal: Kunnskapsbløffen Manifest forlag, 2011 Dette er den viktigste boka som er utgitt om norsk skole på mange år. Boka er en advarsel mot en norsk skolehverdag prega av tester og prøver fra barna er knøttsmå. Drivkraften i dette systemet er hard konkurranse på alle nivåer: mellom elevene, mellom lærerne, mellom skolene og mellom […]

Les resten av artikkelen

Den digitaliserte læreren? (debatt)

Nr 2 2011

Hva skal skole være? Hvem skal eie kunnskapen? Hvem skal eie framtida? spør Øyvind Andresen i sitt innlegg, der han går til angrep på det han oppfatter som en utvikling i retning av et nyliberalt utdanningssystem for en «flytende modernitet». Han har flere gode poenger, men ender opp som bakstreversk forsvarer av skolesystemet fra 50- og 60-tallet.

Les resten av artikkelen

Den digitaliserte læreren? (debatt)

Nr 2 2011

Hva skal skole være? Hvem skal eie kunnskapen? Hvem skal eie framtida? spør Øyvind Andresen i sitt innlegg, der han går til angrep på det han oppfatter som en utvikling i retning av et nyliberalt utdanningssystem for en «flytende modernitet». Han har flere gode poenger, men ender opp som bakstreversk forsvarer av skolesystemet fra 50- og 60-tallet.

Les resten av artikkelen

Hvorfor har vi skole?

Nr 4 2009

Skole og utdanning er stadig framme i media. Kvalitetsdiskusjonen har pågått i årevis.

Denne høsten har skolens manglende evne til å skape sosial utjevning skapt bølger. Så kom diskusjonen om gettoskoler med forslag om bussing av barn bort fra sin egen skole. På tide å stoppe opp å tenke. Hvorfor har vi egentlig skole?

I denne artikkelen vil jeg forsøke å analysere skolens funksjoner i samfunnet.

Les resten av artikkelen

Samisk skole eller Norsk standard (bokomtale)

Nr 2 2005

"Denne boka handlar om fornorskingspolitikken og arbeidet for å utvikle ein samisk skole. Dette er ikkje bare historie. Reformene på 90-talet førte med seg fleire tilbakeslag for samisk opplæring. Mens Regjering og Sameting kranglar om kompensasjon for tidligare fornorsking, ser vi klare teikn på at fornorskingspolitikken held fram. Derfor er denne boka meir aktuell enn ein skulle ønske." (Frå forfattaren sitt forord.)

Les resten av artikkelen

Hva skjer i skolen?

Nr 1 2005

Flere elever, men færre lærere i skolen. Barn som ikke vet hvilken klasse de går. Rektorer som ikke tør uttale seg offentlig. Skoleflinke kan kutte ut ett år …

Les resten av artikkelen

Ny skulepolitikk!

Nr 3 2007

Norske elevar trivst betre og betre, faktisk best i Europa, det vert lagt stor vekt på det sosiale og elevane vert oppmoda til å uttrykkja seg sjølve og vera kreative. Likevel syner ulike undersøkingar at klasseskilja vert reproduserte i nærast ekstrem grad i skulen vår. Dette utfordrar skulepolitikken til venstresida, og burde inspirera til nytenkjing.

Les resten av artikkelen

Hva må gjøres med den norske skolen?

Nr 3 2007

Jeg bryr meg lite om hvor mange norsktimer de har eller hvor mange mattetimer. Jeg er opptatt av at de i løpet av de 10 årene de går, skal ha lært seg det de skal for å kunne klare seg videre.

Les resten av artikkelen

Hva veit vi om den norske skolen? (Debatt)

Nr 4 2007

I forrige nummer av Rødt! satte Jan O. Jacobsen søkelys på skolen med artikkelen «Hva må gjøres med den norske skolen?». Det er åpenbart et omfattende spørsmål, som Jacobsen sjøl var tydelig på at han ikke prøvde å besvare i sin helhet, og det kommer nok ikke vi til å gjøre med denne artikkelen heller. Vi vil imidlertid ta tak i et av Jacobsens sluttpoeng: At analyse er viktig. Skolen er en viktig samfunnsinstitusjon, og utviklinga i skolen skjer ikke isolert fra resten av samfunnet, verken politisk eller økonomisk. Vi kommer ikke til å ta utgangspunkt i de internasjonale testresultatene, men i utviklinga vi har sett i skolen de siste 10–20 åra.

Les resten av artikkelen