Cuba og ALBA

Av Olaf Svorstøl

Nr 3a 2008

Avtalene som Venezuela og Cuba underskrev 15. oktober 2007 gir et godt innblikk i karakteren av ALBA og betydningen det har for landene som deltar i dette samarbeidet. I denne artikkelen er det først og fremst fokusert på betydninga for Cuba, for landets økonomiske sjølstendighet og for befolkningens levestandard.

Olaf Svorstøl er med i Rødts internasjonale utvalg, i LO i Oslos internasjonale utvalg, og er kontaktperson til Circulos Bolivarianos i Norge.

 


 

 

De mest kjente delene av ALBA-samarbeidet, som var sjølve utgangspunktet for denne samarbeidsformen, var samarbeidet innenfor helse og utdanning. Her er det Cubas personressurser og Venezuelas økonomiske midler som har gjort utslaget. Det illustrerer godt den felles nytten de samarbeidende land har av ALBA.

 

Intensjonsavtaler

 

15. oktober 2007-avtalene består av flere intensjonsavtaler og noen mer konkrete. Hovedelementene i noen av intensjonsavtalene er listet nedenfor:
1. Prosjekt for utvikling av to felleseide selskaper som skal bygge, drifte, vedlikeholde, modernisere og utnytte de nye sementfabrikkene slik at begge land har sikker tilgang til sement.
2. Foreta undersøkelser om mulighetene til å utvikle to felleseide selskaper som bygger to fabrikker som produserer tørr mørtel og tilleggsprodukter i begge landa.
3. Prosjekt for å utvikle petrokjemisk produksjon i begge land.
4. Prosjekt for å gjøre om våt naturgass til gass som kan brukes.
5. Evaluering av byggingen av en installasjon som kan lage bedre tungolje på Cuba.
6. Opprettelse av et felleseid selskap for utvikling av verftsindustrien i Venezuela.
7. Opprettelse av et felleseid selskap for utvikling av en fiskeflåte i Venezuela som skal fiske i nasjonalt og internasjonalt farvann

De to første prosjektene vil ha stor betydning for den sosiale boligbyggingen, ikke bare i de to landene, men også for andre land innenfor ALBA-samarbeidet. Det gjelder ikke bare i forhold til omfanget av nye boliger, men vil også føre til en forbedring av standarden.

De to siste prosjektene sikter både mot å effektivisere og øke kapasiteten på fiskeflåtene, og utvikle den industrielle basisen på et område som er viktig for å sikre ernæringen i landene.

 

 

Som oppfølging av flere av intensjonsavtalene ble det inngått mer konkrete avtaler på flere områder. På området som avtalene 3, 4 og 5 angår, er det for eksempel:
– Vedtatt et teknologisk samarbeid mellom statsoljeselskapene i begge land (Venezuelas
PDVSA og Cubas CUPET). Målet er å etablere en omfattende samarbeidsavtale som innebærer teknisk assistanse, spesialiserte tekniske tjenester, opplæring av de ansatte og felles prosjekter for forskning og utvikling.
– Undertegnet en kontrakt for leiting etter og produksjon av olje i dypet av havet i sektor sydøst i Mexico Golfen, øst for Pinar del Rio provinsen på Cuba. Det er undertegnet en tilsvarende kontrakt for undersøkelser og utvinning av olje på land nordøst i Pinar del Río.
– Undertegnet en kontrakt for leting og utvinning i grunnere farvann i blokk Aguas Someras som dekker havområdet nordvest i provinsen Pinar del Río.

 

Andre fellesprosjekter

Det har blitt opprettet et felles eid selskap som skal utvinne nikkel, hovedsakelig cubansk. Et annet strategisk viktig vedtak ble gjort gjennom et presidentdekret som tillater opprettelsen av et felles statlig eid selskap som skal installere og drive det internasjonale telekommunikasjonssystemet mellom Cuba og Venezuela. Det er senere slått fast at det vil bli lagt en optisk fiberkabel for å knytte Venezuela sammen med Cuba, med terminaler i Jamaica, Nicaragua og Haiti.

Cubas økonomiske sjølstendighet

 

Dette er avtaler som har stor betydning for et land som er utsatt for en langvarig og aggressiv blokade fra sin nære nabo USA. Vi må se på dette i sammenheng med ønsket om å prøve å bli mer sjølstendig og uavhengig både av USA og Europa. Samarbeidstiltakene følger ikke markedsliberalismens
lover, men tar utgangspunkt i at landene skal kunne bevare sin frihet til å bedre levestandarden for befolkningen.

Alle disse avtalene vil bidra til å øke Cubas økonomiske sjølstendighet og bidra til å heve cubanernes levestandard. I tillegg til at Venezuela også vil dra stor nytte av dem, har de positive ringvirkninger for andre land i regionen, også utenfor de landa som i dag er med i ALBA-samarbeidet.