Sandkakene på Haiti

Av

Nr 3 2008

Hver dag dør 18 tusen barn på grunn av mangel på mat eller feilernæring. Nærmere 3 milliarder mennesker – nesten halvparten av jordas befolkning – vet ikke om de idag blir mette.
Men: Det er nok mat i verden.

41 land står på FAOs liste over land som trenger hjelp utenfra for å løse matvarekrisa.
Men: De fleste land har nok dyrkbar jord, vann og egnet klima til å produsere mat i.

Aksjonærene til Yara gleder seg. Fortjenesten på aksjene deres etter første kvartal 2008 var dobbelt så mye verdt som ett år før.

Det er et opprør på gang fordi «vårt» økonomiske system, ikke brødfør menneskene.
Politi og militære settes inn og skyter de sultende.

De spiser sandkaker på Haiti. De er ikke som våre til jul.