E-BOK: Sosialisme på norsk

E-bok: Ronny Kjelsberg: Sosialisme på norsk (Forlaget Rødt!, 2014, 80 sider)

Tittelen SOSIALISME PÅ NORSK er brukt før, av Rune Slagstad. (Forlaget Rødt!, 2014)

– Men hva i all verden skal man ellers kalle en tekst som prøver å skissere måter å organisere en sosialistisk økonomi i Norge på? spør Kjelsberg.

– Det mange kanskje ikke er klar over, er at også USAs sprang
fra å være en middels industrinasjon til å bli verdens klart største
økonomiske lokomotiv i stor utstrekning skjedde gjennom plan-økonomi.(Fra boka)

– Skriftet er ikke minst interessant med tanke på hvordan ideen
om historisk fremskritt skal kunne gjenreises for det politiske Venstre. (Audun Øfsti, i etterordet)

Ronny Kjelsberg er gruppeleder for Rødt på Fylkestinget i Sør-Trøndelag og høgskolelektor ved Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag der han også
er hovedtillitsvalgt i NTL.

Skriftet er ikke minst interessant med tanke på hvordan ideen 
om historisk fremskritt skal kunne gjenreises for det politiske Venstre. (Audun Øfsti, i etterordet) Forlaget Rødt! 2014.

ISBN 978-82-91778-78-5

Price: 10,00 NOK

Loading Updating cart...