Arkiv for Bokomtaler

Ingen kategorier

PK fra Bollywood

Bokomtaler Nr 3 2016

PK Regi: Rajkumar Hirani Bollywoodfilmar er kjende for song, dans, klåre fargar og store kjærleiksdrama med mange komplikasjonar. Kassasuksessen PK inneheld også dette, men den er også ein seriøs kritikk av korleis religion blir misbrukt, og den leverer denne bodskapen innpakka i slapstick-humor. PK, spelt av Aamir Khan, er ein alien som landar naken i […]

Les resten av artikkelen

Imperialisme og superutbytting

Bokomtaler Nr 3 2016

John Smith: Imperialism in the twenty first century Monthly Review Press1, 2016 John Smiths bok er eit sterkt og sviande skriftstykke mot utbyttinga av milliardar av menneske i det som vart kalla tredje verda, som no blir kalla «framveksande» eller «utviklings»-økonomiar av gjengs økonomar (og som blir kalla Sør av Smith). Men boka er mykje, […]

Les resten av artikkelen

Den arabiske våren og den ufullført revolusjonen

Bokomtaler Nr 3 2016

Joel Beinin: Workers and thieves: Labor movements and popular uprisings in Tunisia and Egypt Stanford: Stanford University Press, 2016, 164 s. Philip Marfleet: Egypt: Contested revolution London: Pluto Press, 2016, 251 s. Fem år etter den arabiske våren er det fort-satt et stort behov for bøker som hjelper oss med å forstå det som «ingen» […]

Les resten av artikkelen

Kvar åttande av våre medmenneske lever under sveltegrensa

Bokomtaler Nr 3 2016

Martín Caparrós: Sult Cappelen Damm 2016, 650 s I samband med Dag Solstads 75-årsdag i sommar sende NRK to timar program med samtaler mellom Solstad og hans forfattarkollega Klaus Hagerup. Solstad ordla seg omtrent slik: – Det var Vietnam-krigen som gjorde meg engasjert, rasande. Og Hagerup gav uttrykk for at han hadde opplevd det like […]

Les resten av artikkelen

Cuba: Revolusjonens røtter

Bokomtaler Nr 3 2016

Steve Cushion: A hidden history of the Cuban revolution. How the working class shaped the guerrillas victory New York: Monthly Review Press, 2016, 272 s.   Michelle Chase Revolution within the Revolution. Women and gender politics in Cuba, 1952–1962 Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2015 I disse spennende tider for Cuba, er […]

Les resten av artikkelen

Faktafylt og detaljrikt, men blodfattig om Syriza

Bokomtaler Nr 2 2016

Ellen Engelstad: Syriza. Den greske våren og kampen om Europas sjel Oslo: Manifest forlag, 2016, 158 s. En av den moderne politiske historiens mest ubegripelige hendinger fant sted i juli fjor da den greske statsminister Alexis Tsipras, bare dager etter folkets kraftfulle nei i folkeavstemninga om EUs gjeldspakke, dro til Brussel og bøyde kne for […]

Les resten av artikkelen

Hvordan oppstod fossilkapitalismen?

Bokomtaler Nr 3 2016

Andreas Malm: Fossil capital. The rise of steam power and the roots of global warming London: Verso, 2016, 496 s. Var det mangelen på energi, trekull og vannkraft som gjorde at dampmaskinen og dermed kull ble kapitalismens helt dominerende energikilde? Nei, er Andreas Malms klare svar i boka Fossil capitalism. Boka er en veldig spennende […]

Les resten av artikkelen

Sør-Afrikas kamp

Bokomtaler Nr 3 2016

Tore Linné Eriksen: Sør-Afrikas historie – Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring Portal forlag, 2016 Sør-Afrikas frigjøringskamp har alltid hatt en spesiell betydning for venstresida og solidaritetsarbeidet. Tore Linné Eriksens nye historiebok om Sør-Afrika gir en svært god gjennomgang av historien, både som oppfrisking for gamle sørafrikakjennere og for nye generasjoner som får sitt første møte […]

Les resten av artikkelen

Den israelske statens økonomi

Bokomtaler Nr 2 2016

Peder Martin Lysestøl: Israel. Bak muren av myter og propaganda Oslo: Forlaget Manifest, 2016, 256 s. Under eit besøk i Sør-Afrika i 1998 møtte eg ei eldre, kvit, jødisk kvinne som hadde vore med på å kjempe mot apartheid, og som hadde kjent på nokre konsekvensar av det i form av trugsmål og yrkesforbod. Ho […]

Les resten av artikkelen

Kampen om Corbyn og kampen om Labour

Bokomtaler Nr 3 2016

Richard Seymour: Corbyn: The strange rebirth of radical politics London: Verso, 2016, 248 s.   Richard Seymour: Corbyn: Against all odds London: Verso 2016 (e-bok) Seinsommeren 2016 går Labours medlemmer til valgurnene for å velge partiets leder. Bare et snaut år etter at Jeremy Corbyn vant en overlegen seier i ledervalget blir han utfordret av […]

Les resten av artikkelen

Taushet som strategi. Hvorfor så stille om Bård Wormdals bok om spionasje?

Bokomtaler Nr 2 2016

Bård Wormdal: Spionbasen. Den ukjente historien om CIA og NSA i Norge. Oslo: Pax, 2015, 195 s. Bård Wormdal, NRK-journalist og forfatter, har skrevet boken Spionbasen. Den har solgt oppsiktsvekkende bra til fagbok å være. Boken har fått noen anmeldelser, stort sett gode. Gitt bokens kontroversielle innhold og kritiske blikk på norsk base- og sikkerhetspolitikk, […]

Les resten av artikkelen

Legg ned våpnene!

Bokomtaler Nr 2 2016

Kalle Holmqvist: Fred med Norge Stockholm: Murbruk förlag, 2015, 183 s. Det er godt kjend at unionsoppløysinga mellom Sverige og Noreg i 1905 skapte ei opphissa krigsstemning i båe landa. Men dei færraste veit kven som stod for krigshissinga, kva for argument som vart brukte og kven som var pasifistane. Fred med Norge fortel ei […]

Les resten av artikkelen

Vil og kan Norge forsvare seg?

Bokomtaler Nr 2 2016

Ingeborg Eliassen, Cathrine Sandnes: Angrep eller forsvar Manifest forlag, 2015, 144 s. Etter 2. verdenskrig og fram til 2011 har norske fly sluppet 7 bomber i krig – alle over Afghanistan. I 2011 bombet de norske F-16-flyene Libya 588 ganger. De første fem ukene var 15 prosent av bombeangrepene i Libya norske. Norge tok oppdrag […]

Les resten av artikkelen

Hva kan vi lære av Gramsci?

Bokomtaler Nr 2 2016

George Hoare og Nathan Sperber: An introduction to Antonio Gramsci London: Bloomsbury Academic, 2016, 257 s. Hvem var Antonio Gramsci, og hva kan hans bidrag til marxismen lære oss i dag? Det er de fundamentale spørsmålene som stilles og besvares i George Hoare og Nathan Sperbers nye introduksjonsbok om Gramsci. Mitt kjennskap til Gramsci har […]

Les resten av artikkelen

Hvem skal eie Norge?

Bokomtaler Nr 2 2016

Knut Gjerseth Olsen, Askild M. Aasarød og Jo M. Bredeveien: Hvem skal eie Norge? Manifest Forlag, 2015. 143 s. Boka inngår i Forlaget Manifest sin serie med korte folkeopplysnings- og debattbøker. Formatet er ideelt for daglige reisende på trikk, tog og buss. Eller som meg – en bok for flyreisa Bodø–Oslo. Med merkepenn i handa […]

Les resten av artikkelen

Krise i kapitalismen eller kapitalismens krise?

Bokomtaler Nr 2 2016

Mark Weisbrot: Failed. What the «experts» got wrong about the global economy New York: Oxford University Press, 2015, 312 s. Jim Stanford: Economics for everyone, A short guide to the economics of capitalism London: Pluto Press, 2015, 430 s. (2. utg.) Begge disse bøkene er leseverdige. De leverer knusende og veldokumentert kritikk av nyliberalismens idéer […]

Les resten av artikkelen

Pragmatikeren Lenin

Bokomtaler Nr 2 2016

Tamáz Krausz: Reconstructing Lenin, an intellectual biografi Monthly Review, 2015, 552s. Reconstructing Lenin, er ikke en biografi i vanlig forstand, ikke en kronologisk gjennomgang av hva han gjorde, hva han tenkte og skrev. Men den starter med Lenins oppvekst, og er så organisert i kapitler etter store tema: Russisk kapitalisme og revolusjon, bolsjevisme i teori […]

Les resten av artikkelen

Kampen for matsuverenitet

Bokomtaler Nr 1 2016

Rémy Herrera og Kin Chi Lau (red.)
The struggle for food sovereignty. Alternative development and the renewal of peasant societies today.
London: Pluto Press, 2015, 182 s.

Les resten av artikkelen

Kapitalisme eller demokrati?

Bokomtaler Nr 1 2016

Susan George: Shadow sovereigns. How global corporations are seizing power. Cambridge: Polity, 2015, 192 s. Lars Gunnesdal: TTIP og TISA på 1–2–3 Handelsavtalene som truer demokratiet. Oslo: Manifest Forlag, 2015, 80 s. Susan George er en av vår tids fremste folke-opplysere (ordet er ukjent for Microsofts staveprogram), og den USA-franske samfunnsviteren og aktivisten – som […]

Les resten av artikkelen

En revolusjonær forut for sin tid

Bokomtaler Nr 1 2016

Kate Evans: Red Rosa – A graphic biography of Rosa Luxemburg London: Verso Books, 2015, 220 s. I de siste årene har det vært en eksplosjon i tegnede biografier. Det finnes for eksempel tegneseriebøker om både Che Guevara og Malcolm X, og opptil flere om Karl Marx. Red Rosa skiller seg fra disse gjennom den […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »