Britisk EU-skepsis: En ny mulighet for Norge

Av Nei til EU

Nr 2a 2013

Den britiske statsministeren David Cameron har foreslått at Storbritannia skal reforhandle sin avtale med EU. Han foreslår også og at det britiske folket skal ha en folkeavstemning om Storbritannia skal fortsette som EU-medlem med en reforhandlet avtale, eller forlate unionen. Folkeavstemningen vil finne sted etter det neste parlamentsvalget i 2015, og innen 2018 dersom det konservative partiet fortsatt sitter i regjering. Kravet har støtte langt utover de konservatives rekker, og EU-skepsisen er sterk i det britiske folk.

Statsminister Cameron la vekt på at EU må endres grunnleggende. Unionen må bli mer konkurransedyktig og fleksibel, og han ønsker å føre noe av EUs makt tilbake til medlemslandene uten å konkretisere det nærmere. I sin tale nevnte Cameron at det allerede i dag finnes land, Sveits og Norge, som har alternative avtaler med EU, men at det ikke er den veien han vil gå.

Storbritannia vil for eksempel kunne bli medlem av EFTA og dermed vende tilbake til dette felleskapet bestående av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Man ville da bli tilsluttet en lang rekke handelsavtaler med land i hele verden, inkl. EU. Noe slikt ville kunne skape en helt ny situasjon og en ny dynamikk i forholdet mellom EU og viktige naboland. Dette er en del av den britiske debatten.

Samtidig presser EU Sveits til å skulle godta en form for EØS-løsning, mens Island ventelig vil avslutte medlemskapsforhandlingene med EU etter sitt Alltingsvalg seinere i april.

I Norge er det sterk EØS-skepsis og et ønske om å diskutere alternativer til EØS-avtalen.

Til sammen bør dette kunne gi en plattform for en ny debatt i Norge om grunnlaget for vårt forhold til EU. Dagens EØS-avtale har så mange problematiske sider, ikke minst demokratisk, at en bilateral løsning vil være langt å foretrekke.

Nei til EU oppfordrer regjeringen til å ta kontakt med de britiske styresmakter og samarbeidspartnerne i EFTA for å få til samtaler om det finnes et felles grunnlag for å forhandle sammen de fem landene imellom på den ene siden og EU på den andre. En slik løsning er en av flere som er beskrevet i Alternativrapporten fra 16 organisasjoner i Norge. Nei til EU ønsker en ny avtale med EU som respekterer det enkelte lands sjølstendighet og sjølråderett.

(Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, april 2013)