Tabeller

Av

Nr 2a 2005

Dette er tabellene i Rødt!s norske utgave av
Martin Hart-Landsberg og Paul Burkett: Sosialismen i Kina – hvor blei den av?

 


 • Tabell 1: BNP (bruttonasjonalprodukt i faste priser) og eksportindikatorer for Kina
 • Tabell 2: Nøkkeltall for direkte utenlandske investeringer (DUI) i Kina
 • Tabell 3: Stats- og kollektivforetaks andel av total sysselsetting
 • Tabell 4: Sysselsetting i lokalforetak
 • Tabell 5: Utenlandskeide produksjonsenheters andel av den totale vareproduksjonen i Kina
 • Tabell 6: Utenlandsfinansierte foretaks andel av eksport og all handel i Kina
 • Tabell 7: Inflasjon og arbeidsledighet i Kina
 • Tabell 8: Arbeidsledighet i byene: Offisielle og anslåtte rater
 • Tabell 9: Sysselsetting i Kina, totalt og sektorvis (i millioner og prosent av totalen)
 • Tabell 10: Netto direkte utenlandske investeringer i Kina og andre østasiatiske land (milliarder US$)
 • Tabell 11: Eksport i milliarder US$, med prosentvis andel for hvert land av totalsummen i tabellen
 • Tabell 12: Eksport til USA i milliarder US$, med prosentvis andel for hvert land av totalsummen i tabellen
 • Tabell 13: Andel av eksport til USA i prosent av total eksport for hvert land
 • Tabell 14: Prosentvis andel av østasiatiske lands eksport til forskjellige regionale markeder

Tabell 1:
BNP (bruttonasjonalprodukt i faste priser) og eksportindikatorer for Kina

År Årlig vekst
i BNP (%)
Årlig vekst
i eksport (%)*
Forhold mellom
eksport og BNP (%)
1985 13,5 4,6 9,0
1986 8,9 11,5 10,5
1987 11,6 27,5 12,3
1988 11,3 20,5 11,8
1989 4,1 10,6 11,7
1990 3,8 18,2 16,0
1991 9,2 15,7 17,7
1992 14,2 18,2 17,6
1993 13,5 8,0 15,3
1994 12,6 31,9 22,3
1995 10,5 23,0 21,2
1996 9,6 1,5 18,5
1997 8,8 21,0 20,4
1998 7,8 0,5 19,4
1999 7,1 6,1 19,7
2000 8,0 27,8 23,1
2001 7,3 6,8 23,0
2002 8,0 22,1 26,2

* US$, FOB (Free on Board, dvs verdi ved utskipning)

Kilder: Kinas nasjonale statistikkontor: Kinas statistiske årbok 2002 (Beijing: China Statistics Press, 2002), Den asiatiske utviklingsbanken: Key Indicators 2002, og Asian Recovery Information Center: Indicators, 2003.


Tabell 2:
Nøkkeltall for direkte utenlandske investeringer (DUI) i Kina

År DUI
(milliarder US$)
Årlig vekst
i DUI (%)
Forhold i % mellom
DUI og bruttoinvesteringer
1985 1,03 -8,4 1,1
1986 1,43 38,3 1,6
1987 1,67 17,1 1,7
1988 2,34 40,4 1,9
1989 2,61 11,5 2,3
1990 3,49 33,7 3,5
1991 4,37 25,2 3,9
1992 11,01 151,9 7,3
1993 27,52 150,0 12,3
1994 33,77 22,7 17,3
1995 37,52 11,1 15,4
1996 41,73 11,2 14,9
1997 45,28 8,5 14,9
1998 45,46 0,4 13,6
1999 40,29 -11,4 11,3
2000 40,80 1,3 10,4
2001 46,77 14,6 10,5
2002 52,77 12,8 10,4

Legg merke til: Direkte utenlandske investeringer er nettotall, henta fra statistikken over betalingsbalansen. Bruttoinvestering er brutto investering i fast kapital, inkludert boliger og andre bygg.

Kilder: Kinas nasjonale statistikkontor: Kinas statistiske årbok 2002 (Beijing: China Statistics Press, 2002), Den asiatiske utviklingsbanken: Key Indicators 2002 og Key Indicators 2003.


Tabell 3:
Stats- og kollektivforetaks andel av total sysselsetting

  Statsforetakas andel (%) Andelen til kollektive foretak i byene (%)
År Produksjon Innenlandsk handel* Bybefolkning Produksjon Innenlandsk handel Bybefolkning
1978 45,9 79,6 78,3 21,5 15,1 21,5
1980 44,1 73,7 76,2 22,8 17,2 23,0
1985 40,1 34,7 70,2 21,7 31,1 26,0
1990 39,4 33,4 60,7 20,6 26,8 20,8
1991 39,4 33,1 61,1 20,2 26,2 20,8
1992 38,7 32,3 61,0 19,2 24,8 20,3
1993 37,1 29,3 59,8 17,2 21,5 18,6
1994 34,6 26,9 60,1 15,8 18,3 17,6
1995 34,0 24,7 59,1 14,5 16,2 16,5
1996 33,0 23,4 56,4 13,8 14,8 15,1
1997 31,3 21,6 53,1 12,9 13,3 13,9
1998 22,6 14,9 41,9 8,9 8,9 9,1
1999 20,3 12,8 38,2 7,7 7,3 7,6
2000 17,6 11,3 35,0 6,5 6,1 6,5
2001 14,8 9,4 31,9 5,3 4,6 5,4

* Innenlandsk handel omfatter både engros- og detaljhandel samt serveringssteder.

Kilder: Kinas nasjonale statistikkontor: Kinas statistiske årbok 2002 (Beijing: China Statistics Press, 2002).


Tabell 4:
Sysselsetting i lokalforetak *

År Antall millioner
sysselsatt i
lokalforetak
Lokalforetakas andel
i % av sysselsetting
på landsbygda
Lokalforetakas andel
i % av total sysselsetting
1978 28,3 9,2 7,0
1980 30,0 9,4 7,1
1985 69,8 18,8 14,0
1987 88,1 22,6 16,7
1988 95,5 23,8 17,6
1989 93,7 22,9 16,9
1990 92,7 19,6 14,5
1991 96,1 20,1 14,8
1992 106,3 22,0 16,2
1993 123,5 25,3 18,6
1994 120,2 24,6 17,9
1995 128,6 26,3 18,9
1996 135,1 27,6 19,6
1997 130,5 26,6 18,8
1998 125,4 25,6 17,9
1999 127,0 25,9 18,0
2000 128,2 26,2 17,8
2001 130,9 26,7 17,9

Kilder: Ming Lu, Jianyong Fan, Shejian Liu og Yan Yan: "Employment Restructuring During China's Economic Transition", i Monthly Labor Review 125, nr 8 (august 2002), samt Kinas nasjonale statistikkontor: Kinas statistiske årbok 2002 (Beijing: China Statistics Press, 2002).


Tabell 5:
Utenlandskeide produksjonsenheters andel av den totale vareproduksjonen i Kina

År Andel i %
1990 2,3
1991 5,3
1992 7,1
1993 9,1
1994 11,3
1995 14,3
1996 15,1
1997 18,6
1998 24,3
1999 27,7
2000 31,3

Kilde: Unctad: World Investment Report 2002: Transnational Corporations and Export Competitiveness (New York, Forente nasjoner, 2002).


Tabell 6:
Utenlandsfinansierte foretaks andel av eksport og all handel i Kina

År Andel av
eksport i %
Andel av all
handel i %
1990 17,4 12,6
1991 21,4 16,8
1992 26,3 20,5
1993 34,3 27,5
1994 37,0 28,7
1995 39,1 31,5
1996 47,3 40,7
1997 47,0 41,0
1998 46,7 44,1
1999 48,4 45,5
2000 49,9 47,9
2001 50,8 50,1

Kilder: Chen Zhilong: "Two Decades of Utilizing FDI in China: States, Structures and Impact", China Report 38, nr 4 (2002), samt Kinas nasjonale statistikkontor: Kinas statistiske årbok 2002 (Beijing: China Statistics Press, 2002).


Tabell 7:
Inflasjon og arbeidsledighet i Kina

År Årlig inflasjon
på konsumvarer (%)
Arbeidsledighet
i byene (%)
1985 9,3 1,8
1986 6,5 2,0
1987 7,3 2,0
1988 18,8 2,0
1989 18,0 2,6
1990 3,1 2,5
1991 3,4 2,3
1992 6,4 2,3
1993 14,7 2,6
1994 24,1 2,8
1995 17,1 2,9
1996 8,3 3,0
1997 2,8 3,1
1998 -0,8 3,1
1999 -1,4 3,1
2000 0,3 3,1
2001 0,9 3,6
2002 -0,8 4,0

Kilder: Kinas nasjonale statistikkontor: Kinas statistiske årbok 2002 (Beijing: China Statistics Press, 2002), Den asiatiske utviklingsbanken: Key Indicators 2002, og Asian Recovery Information Center: Indicators 2003.


Tabell 8:
Arbeidsledighet i byene: Offisielle og anslåtte rater

År Offisiell
rate (%)
Anslått
rate (%)
1993 2,6 3,3 – 3,7
1994 2,8 3,6 – 4,1
1995 2,9 4,4 – 5,0
1996 3,0 5,1 – 6,0
1997 3,1 6,8 – 7,8
1998 3,1 7,9 – 8,3

Kilde: Social and Economic Policy Institute: Overview of Current Labor Market Conditions in China, januar 2002.


Tabell 9:
Sysselsetting i Kina, totalt og sektorvis (i millioner og prosent av totalen)

År Total Landbruk Industri * Annet **
  Sysselsatte Sysselsatte Andel Sysselsatte Andel Sysselsatte Andel
1985 498,73 311,30 62,4 % 83,49 16,7 % 103,94 20,8 %
1986 512,82 312,54 60,9 % 89,80 17,5 % 110,48 21,5 %
1987 527,83 316,63 60,0 % 93,43 17,7 % 117,77 22,3 %
1988 543,34 322,49 59,4 % 96,61 17,8 % 124,24 22,9 %
1989 553,29 332,25 60,0 % 95,68 17,3 % 125,36 22,7 %
1990 639,09 341,17 53,4 % 96,98 15,2 % 200,94 31,4 %
1991 647,99 349,56 53,9 % 99,47 15,4 % 198,96 30,7 %
1992 655,54 347,95 53,1 % 102,19 15,6 % 205,40 31,3 %
1993 663,73 339,66 51,2 % 104,67 15,8 % 219,40 33,1 %
1994 671,99 333,86 49,7 % 107,74 16,0 % 230,39 34,3 %
1995 679,47 330,18 48,6 % 109,63 16,1 % 239,36 35,2 %
1996 688,50 329,10 47,8 % 109,38 15,9 % 250,02 36,3 %
1997 698,20 330,95 47,4 % 107,63 15,4 % 259,62 37,2 %
1998 706,37 332,32 47,0 % 93,23 13,2 % 280,82 39,8 %
1999 713,94 334,93 46,9 % 90,61 12,7 % 288,40 40,4 %
2000 720,85 333,55 46,3 % 89,24 12,4 % 298,06 41,3 %
2001 730,25 329,74 45,2 % 89,32 12,2 % 311,19 42,6 %
2002 737,40 324,57 44,1 % 83,08 11,3 % 329,45 44,7 %

* Inkluderer gruvedrift og infrastruktur. ** Inkluderer bygg og anlegg.

Kilde: Den asiatiske utviklingsbanken: Key Indicators 2002 og Key Indicators 2003.


Tabell 10:
Netto direkte utenlandske investeringer i Kina og andre østasiatiske land (milliarder US$)

Land 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Kina (Folkerepublikken) 45,28 45,46 40,29 40,80 46,77 52,77
Hong Kong -2,22 5,21 2,57 12,43 -3,98
Taiwan -3,00 -3,61 -1,49 -1,77 -1,37 -3,44
Singapore 4,45 7,14 7,83 6,40 1,32 1,97
Sør-Korea -1,61 0,67 5,14 4,28 1,11 -0,70
Indonesia 4,68 -0,36 -2,75 -4,55 -5,88 -7,07
Thailand 3,30 7,36 5,74 3,37 3,65 0,86
Malaysia 5,56 2,19 2,32 1,76 0,29 1,30
Filippinene 1,11 1,59 1,92 1,45 1,14 1,03

Kilder: Den asiatiske utviklingsbanken: Key Indicators 2002 og Key Indicators 2003; og Asian Recovery Information Center: Indicators. Data for Folkerepublikken Kina er en oppdatert versjon av data fra Kinas nasjonale statistikkontor: Kinas statistiske årbok 2002 (Beijing: China Statistics Press, 2002).


Tabell 11:
Eksport i milliarder US$, med prosentvis andel for hvert land av totalsummen i tabellen

Land 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002
Kina (Folkerep.) 27,33 62,76 148,96 183,74 194,93 249,20 266,14 371,42
(14,6) (15,0) (17,0) (20,0) (20,0) (21,2) (24,2) (31,3)
Hong Kong 30,18 82,14 173,56 73,69 173,79 201,99 189,84 139,50
(16,1) (19,6) (20,0) (18,9) (17,8) (17,2) (17,2) (11,8)
Taiwan 30,73 67,21 111,66 110,58 121,59 148,32 122,87 130,60
(16,4) (16,0) (12,7) (12,1) (12,5) (12,6) (11,2) (11,0)
Singapore 22,81 52,75 118,19 109,89 114,73 137,93 121,72 125,09
(11,9) (12,6) (13,5) (12,0) (11,8) (11,7) (11,1) (10,5)
Sør-Korea 30,29 67,81 131,31 132,70 143,65 171,83 149,84 153,28
(16,2) (16,2) (15,0) (14,5) (14,7) (14,6) (13,6) (12,9)
Indonesia 18,60 25,68 45,43 48,84 48,65 62,10 64,82 63,04
(9,9) (6,1) (5,2) (5,3) (5,0) (5,3) (5,9) (5,5)
Thailand 7,12 23,07 57,20 54,49 58,50 68,96 65,11 68,85
(3,8) (5,5) (6,5) (5,9) (6,0) (5,9) (5,9) (5,8)
Malaysia 15,41 29,42 73,72 73,47 84,55 98,15 88,20 96,23
(8,2) (7,0) (8,4) (8,0) (8,7) (8,3) (8,0) (8,1)
Filippinene 4,61 8,19 17,37 29,50 35,48 38,06 32,14 36,55
(2,5) (2,0) (2,0) (3,2) (3,6) (3,2) (2,9) (3,1)
Total 187,08 419,04 877,39 916,91 975,87 1.176,54 1.100,67 1.186,57

Kilde: Den asiatiske utviklingsbanken: Key Indicators 2003.


Tabell 12:
Eksport til USA i milliarder US$, med prosentvis andel for hvert land av totalsummen i tabellen

Land 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002
Kina (Folkerep.) 2,34 5,31 24,74 38,00 42,00 52,16 54,36 108,23
(4,6) (5,6) (14,3) (19,2) (19,6) (20,8) (24,2) (41,5)
Hong Kong 9,30 19,82 37,85 40,70 41,50 47,08 42,41 17,93
(18,2) (21,0) (21,9) (20,5) (19,3) (18,8) (18,9) (6,9)
Taiwan 14,77 21,75 26,41 29,38 30,90 34,82 27,65 26,76
(28,9) (23,1) (15,3) (14,8) (14,4) (13,9) (12,3) (10,3)
Singapore 4,83 11,22 21,58 21,86 22,06 23,89 18,76 19,11
(9,5) (11,9) (12,5) (11,0) (10,3) (9,5) (8,4) (7,3)
Sør-Korea 10,79 19,42 24,34 23,08 29,60 37,81 31,36 33,76
(21,1) (20,6) (14,1) (11,6) (13,8) (15,1) (14,0) (13,0)
Indonesia 4,04 3,36 6,32 7,05 6,91 8,49 9,92 9,44
(7,9) (3,6) (3,7) (3,6) (3,2) (3,4) (4,4) (3,6)
Thailand 1,40 5,24 10,08 12,18 12,67 14,71 13,25 3,52
(2,7) (5,6) (5,8) (6,1) (5,9) (5,9) (5,9) (5,2)
Malaysia 1,97 4,99 15,31 15,89 18,53 20,16 17,82 21,37
(3,9) (5,3) (8,9) (8,0) (8,6) (8,0) (7,9) (8,2)
Filippinene 1,66 3,10 6,22 10,15 10,49 11,41 8,99 10,39
(3,2) (3,3) (3,6) (5,1) (4,9) (4,6) (4,0) (4,0)
Total 51,10 94,21 172,85 198,26 214,66 250,52 224,51 260,51

Kilde: Den asiatiske utviklingsbanken: Key Indicators 2003.


Tabell 13:
Andel av eksport til USA i prosent av total eksport for hvert land

Land 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002
Kina (Folkerep.) 8,5 8,5 16,6 20,7 21,5 20,9 20,4 29,1
Hong Kong 30,8 24,1 21,8 23,4 23,9 23,3 22,3 12,9
Taiwan 48,1 32,4 23,6 26,6 25,4 23,5 22,5 20,5
Singapore 21,2 21,3 18,3 19,9 19,2 17,3 15,4 15,3
Sør-Korea 35,6 28,6 18,5 17,4 20,6 22,0 20,9 22,0
Indonesia 21,7 13,1 13,9 14,4 14,2 13,7 15,3 14,5
Thailand 19,7 22,7 17,6 22,3 21,7 21,3 20,3 19,6
Malaysia 12,8 16,9 20,8 21,6 21,9 20,5 20,2 22,2
Filippinene 35,9 37,9 35,8 34,4 29,6 30,0 28,0 28,4

Kilde: Den asiatiske utviklingsbanken: Key Indicators 2003.


Tabell 14:
Prosentvis andel av østasiatiske lands eksport til forskjellige regionale markeder

Eksporterende land År Asia Vest-Europa Nord- og
Sentral-Amerika
Resten
av verden
Kina 1990 68,8 10,3 10,2 10,7
1998 49,9 16,6 23,6 9,9
2000 46,0 15,9 30,3 7,8
2001 47,5 16,0 27,7 8,8
2002 43,4 15,6 32,1 8,9
Hong Kong 1990 46,5 19,8 27,3 6,4
1998 49,7 16,9 27,2 6,2
2000 53,5 15,9 25,0 5,6
2001 54,3 15,8 24,5 5,4
2002 63,6 14,7 15,8 5,9
Taiwan 1990 38,2 18,2 36.0 7,6
1998 51,2 13,9 34,9 0,0
2000 56,4 12,7 30,9 0,0
2001 56,4 12,7 30,9 0,0
2002 56,9 14,2 23,0 5,9
Singapore 1990 51,1 15,9 23,1 9,9
1998 51,0 18,3 22,5 8,2
2000 57,2 15,4 20,4 7,0
2001 58,6 15,2 18,4 7,8
2002 61,8 13,0 17,3 7,9
Sør-Korea 1990 35,4 15,5 33,4 15,7
1998 41,3 19,9 22,9 15,9
2000 43,0 16,2 29,3 11,5
2001 44,7 15,1 27,1 13,1
2002 46,1 13,2 27,9 12,8
Indonesia 1990 67,7 12,2 13,9 6,2
1998 52,8 17,9 18,4 10,9
2000 58,0 15,3 17,9 8,8
2001 58,4 14,9 17,5 9,2
2002 59,6 13,9 16,2 10,3
Thailand 1990 39,2 24,1 25,3 11,4
1998 45,0 20,5 26,0 8,9
2000 48,9 18,0 24,7 8,4
2001 49,2 18,0 23,3 9,5
2002 51,5 15,7 21,9 10,9
Malaysia 1990 59,8 15,6 18,1 6,5
1998 50,8 17,7 24,2 7,3
2000 53,8 14,9 24,9 6,4
2001 55,6 14,9 22,7 6,8
2002 56,3 13,0 23,7 7,0
Filippinene 1990 37,5 18,8 40,2 3,5
1998 37,1 21,9 38,6 2,4
2000 42,1 19,7 35,9 2,3
2001 46,6 18,2 32,8 2,4
2002 48,6 17,4 30,7 3,3

Kilde: Den asiatiske utviklingsbanken: Key Indicators 2000, 2001, 2002 og 2003.