Plukk

Av Redaksjonen

Nr 1 2015

Hellas

Søndag 15. februar var det markeringer over hele Europa til støtte for Hellas. Den nyvalgte regjeringa ønsker å stanse innstrammingspolitikken fra EU og IMF for å iverksette et humanitært program i det kriserammede landet. For å få til dette, vil grekerne be om et overgangslån på seks måneder. Dette pusterommet vil også gi den greske regjeringen mulighet til å presentere sitt forslag for hvordan Hellas og EU kan komme til enighet om en løsning på gjeldskrisen. Det greske alternativet vil innebære en restrukturering av gjelden og en endring av innstrammingskravene som har fulgt med lånene fra EU. Et overgangslån vil sørge for at en demokratisk valgt regjering får sjansen til å presentere den politikken greske velgere har stemt frem.

Tar venstresida terroren på alvor?

Slavoj Zizek tar i eit essay i London Review of Books sterk avstand frå terroråtaka i Paris mot satiremagasinet Charlie Hebdo og ein jødisk butikk. Han kritiserer venstresida for å ikkje klara å ta klart avstand frå terrorisme utan å unnskylda eller forklara terroristane sine handlingar.

Zizek oppmodar til å ikkje sei at åtak på synagogar i Frankrike er ein forståeleg rekaksjon på Israel sine handlingar, like lite som at desse handlingane er forståelege i lys av Holocaust. Han seier også at kampen mot antisemittisme og kampen mot islam-ofobi er to sider av same sak.

Eit siste poeng er at ein stort sett ikkje lærer noko om toleranse og empati av ekstreme erfaringar, som holocaust. Det var heller ikkje formålet til utryddingsleiarane. (http://www.lrb.co.uk/2015/02/05/slavoj-zizek/in-the-grey-zone)

Økning av rasistisk vold i Tyskland

På bare to år er antallet overgrep mot flyktninghjem blitt seksdoblet rapporterer Radikal Portal. Mens asylmottak og lignende bosteder for flyktninger ble angrepet 24 ganger i 2012, har tallet for 2014 økt til skremmende 150 angrep. Også forskjellen i typen av angrep vekker oppsikt. En femtedel av angrepene involverte sprengstoff, ildspåsettelse, våpen eller legemsbeskadigelser. Det er påfallende at det er funnet sted en markant økning i siste kvartal av 2014. I tidsrommet fra oktober til desember ble det registrert 67 angrep, med til sammen seks personer som fikk skader.

Den første PEGIDA-demonstrasjonen fant sted 20. oktober i Dresden. Flere medier og eksperter knytter økningen blant annet til framveksten av PEGIDA-bevegelsen. Günter Burkhart, fra foreningen Pro Asyl, mener at høyreekstreme føler de har støtte på grunn av den omfattende offentlige oppmerksomheten overfor PEGIDA. De utfører bare folkets vilje. Selv det sosialdemokratiske, anti-fascistiske infobyrået Blick nach rechts mener PEGIDA danner grobunnen for fremmedfiendtlige overgrep.

Russland

Journalist funnet skyldig i homopropaganda. Elena Klimova er journalist og grunnlegger av nettstedet Children 404 som er opprettet for å støtte homofile, lesbiske, bifile og trans-tenåringer. Hun er nå funnet skyldig i «propaganda av ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner mellom mindreårige». Hun er dømt til å betale en bot på 50 000 rubler, i tillegg til at nettstedet hennes trolig vil bli stengt. Amnesty International er en av organisasjonene som oppfordrer til at anti-propagandaloven oppheves, og at russiske myndigheter stopper straffeforfølgelsen av Klimova.

Torabyeh

Palestinsk-jordansk hip hop-gruppe anmelder Likud. Gruppa Torabyeh ble sjokkerte da de hørte sangen sin i en valgkampvideo for Likud. I videoen spilles sangen i SUVen til et par IS-aktivister, som stopper for å spør om veien til Jerusalem. Svaret de får, er «venstre». Poenget i videoen er at venstre-sionistane viser veg for islamistiske terroristar. Torabyeh sier i en uttalelse at dette kobler gruppa med ISIS på en måte som set medlemmane i gruppa i livsfare. Dei tar avstand frå alt samarbeid med den sionistiske fienden (både venstresida og høgresida), og seier at dei vil gå til rettslege

Infofada.no

I februar blir Infofada.no lansert. Sida lover å gi deg alt du trenger for å forstå Palestina og Israel, og de utfordringene regionen står overfor gjennom analyse, kommentarer og nyheter. Målet er å gi et forum for analyser, kommentarer og nyheter som ellers ikke kommer fram i norsk media – særlig ved å bruke palestinske og israelske skribenter. Infofada er ikke tilknyttet noen organisasjon eller gruppe. Men nettstedet har et tydelig redaksjonelt ståsted: Det trengs en rettferdig fred i Palestina med like rettigheter for alle etniske og religiøse grupper. Dette må nødvendigvis bety slutten for israelsk okkupasjon og apartheid i Palestina og Israel. På lanseringsmøtet i februar var blant annet Cecilie Hellestveit, Nils Butenschøn og Ingeborg Moa i panelet.

Relaterte artikler