Nr 3 2014, innhold

Av red.

Nr 3 2014

 

Innhold:

• Leder om Hamas 2
• Plukk og dikt 4
• Adam Hanieh: Oljedollar og draumar – i Midtausten 8
• Jens Ingvald Olsen: Barentshavet under angrep 18
• Iselin Åsedotter Strønen: Venezuela – revolusjon og olje (intervju) 28
• Gunnar Aarstein: Når kapitalen stjeler levebrødet fra folk 40
• Victor Shapinov: En klasseanalyse av krisa i Ukraina 44
• Anders Evenstuen: Mørkeblå rasering av Arbeidsmiljøloven 52
• Bjørn Tore Egeberg: Enhedslisten – rødere enn Rødt eller et dansk SV? 58
• Neil Faulkner: Den virkelige fortellingen om første verdenskrig 64
• Ingrid Baltzersen: Intervju med Knut Kjeldstadli om innvandring 80
• Ronny Kjelsberg: Tre utfordringer for vitenskapen 84
• Guenther Sandleben: Falske laurbær til Rosa Luxemburg 90
• Ståle Holgersen/ Rikard Warlenius: Ødelegg det som ødelegger planeten! 94

Bokomtaler:
• Daniel Tanuro: Green capitalism. Why it can´t work
• Thomas Piketty: Capital in the 21. century
• Richard Seymour: Against austerity. How we can fix the crisis they made
• Pål Steigan: Blod, olje og våpen – norsk imperialisme
• Ronny Kjeldsberg: Sosialisme på norsk
• Vegard Holm: Ofra av makta, 1945–1955
• Mona R. Ringvej: Marcus Thrane Forbrytelse og straff
• Francis Sejersted: Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundre
• Karsten Alnæs: 1814. Miraklenes år
• Bård Frydenlund: Spillet om Norge Det politiske året 1814
• Finn Olstad: Det farlige demokratiet. Folkestyrets vilkår i Norge gjennom to hundre år
• Tore Linné Eriksen: Mist ikke lenkene!