NKPs sekretariat og anti-NATO kampanjen

Av Redaksjonen

1970-01

Umiddelbart etter at Kampanjen Norge ut av NATO hadde avholdt landsmøte i Oslo, hvor det blant annet ble vedtatt en politisk plattform som klart og greit trekker opp linjene for kampanjens videre arbeid mot NATO, og hvor det også tas avstand fra en all-europeisk sikkerhetspakt som vil være et nytt og verre NATO, et undertrykkingsapparat samordnet av NATOs og Warzawapaktens styrker og midler, sendes det fra Norges Kommunistiske Partis (NKP) sekretariat ut et brev (undertagnet av Georg Ovesen), hvor partimedlemmene frarådes å «delta i anti-NATO arbeidet på dette grunnlag».

Brevet forteller ikke så rent lite om den situasjon revisjonistledelsen i partiet er kommet opp i, og det er videre en så tydelig illustrasjon av den byråkratiske sentralisme som så lenge har fått råde. Anti-NATO arbeidet og støtte eller ikke til kampanjen, skal overhodet ikke diskuteres i lagene. Partiledelsen har bestemt at Kampanjens arbeid ikke lenger skal støttes! Den politiske plattforma som kampanjen har vedtatt som rettsnor for sitt arbeid passer ikke inn i det revisjonistiske opplegg. Ergo har revisjonistene forlatt kampanjen og er ikke snauere enn at de forlanger at partilagene også avskriver den.

Landsmøtet i Kampanjen Norge ut av NATO vedtok for øvrig å gi ut en fast publikasjon, avisa Fritt Norge, og i det første nummer i år vil både den politiske plattforma og øvrige vedtak fra landsmøtet bli offentliggjort. Ellers bør det kanskje også nevnes at to medlemmer av NKP sitter i kampanjens nyvalgte hovedstyre, samt at et NKP-medlem sitter i styret for kampanjens Oslo/Akershusutvalg.