Mist ikke lenkene!

Av Tore Linné Eriksen

Nr 1 2014

Z Communications/Z Net

http://ww.zcommunations.org
Dette er et svært innholdsrikt og – innflytelsesrikt – USA-nettverk som blant annet. Inneholder et magasin (med abonnement) og Z Net, som gratis formidler radikale kommentarer med flere bidrag hver eneste dag. Blant hovedtemaene er miljø, global kapitalisme og USAs aggressive utenrikspolitikk, med mange innslag også med emner fra Midtøsten, Afrika, Latin-Amerika og Asia. Ikke minst er dette et uunnværlig sted for å holde seg orientert om antikapitalistisk og anti-imperialistisk kamp rundt om på kloden. Blant faste skribenter er kjente «stemmer fra Sør», som blant annet Eduardo Galeano, Arundhati Roy, Vandana Shiva, Walden Bello og Patrick Bond, i tillegg til skribenter som Noam Chomsky, Naomi Klein, John Pilger og George Monbiot. En god måte å starte dagen på!

Monthly Review

http://www.monthlyreview.org
Monthly Review er et uavhengig månedstidsskrift i USA, som med sin forankring i marxistiske analyser nå er inne i sin 65. årgang(!). Deres rikholdige nettsted legger ut mange av de viktigste artiklene, i de siste utgavene fra 2013 er det for eksempel bidrag om marxisme og økologi (John Bellamy Foster), landran og kapitalistisk akkumulering (Fred Magdoff) og en markering av general Vo Nguyen Giaps død med et intervju fra 1968. Nettstedet gjør det også mulig å holde seg orientert om nye og framtidig bokutgivelser fra Monthly Review Press.

MR Zine tilbyr i tillegg fortløpende- og korte – artikler og kommentarer.

Under MRs nettsted ligger også Climate & capitalism, som er et økososialistisk forum redigert av Ian Angus. Her er både original-artikler og kommenterte lenker til massevis av spennende materiale fra andre nettsteder. Mottoet for virksomheten er «Økososialisme eller barbari! Det finnes ingen tredje vei!».

Transnational Institute

http://www.tni.org
http://www.carbontradewatch.org
Transnational Institute har hatt sitt tilholdssted i Amsterdam siden midten av 1970-tallet, og konsentrerer virksomheten omkring utvalgte programområder som militarisme/konflikter, storselskapers makt, sosiale og politiske bevegelser, global økonomi og maktforhold. En lang rekke kjente forskere, skribenter og aktivister fra Nord og Sør er knyttet til instituttet. Resultatet har blitt et omfattende nettverk for tverrfaglig forskning, seminar- og publikasjonsvirksomhet. En av en nøkkelpersonene er Susan George, og hennes nyeste bok – How to win the class war (2013) – presenteres med intervjuer og filminnslag. Et nytt satsingsområde er programmet for «agrarian justice», som blant annet har resultert i flere publikasjoner om landran og kamp mot agrobusiness. Gjennom nettstedet carbontradewatch.org følges internasjonal klimapolitikk, der flere publikasjoner avslører karbonkapitalistisk avlatshandel gjennom CO2-kvoter, som Norge og EU er forkjempere for.

Tore Linné Eriksen
Bokredaktør