Leder

Av red.

Nr 3 2005

Det er ikke noe rødgrønt regjeringsalternativ ved høstens stortingsvalg. Til det er Rød Valgallianse alt for små. Men det er et rødgrønt alternativ i opposisjon som både er for sosialisme, et bærekraftig miljø og gode velferdsordninger for vanlige folk. RV er det eneste partiet som kan bli valgt inn på det nye stortinget som er konsekvente i sin motstand mot at Norge er i krig – i flere fattige land, mot flere fattige folk.

Stem RV!