leder

Av

Nr 2A 2011

Den 22. august 2008 lanserte daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen ideen om en samhandlingsreform, og nedsatte en ekspertgruppe som skulle jobbe fram et forslag.

Reformen ble lagt fram 19. juni i 2009, Stortingsmelding nr. 47, og ble presentert som svaret på mange av problemene i Helse-Norge. Bak selvfølgeligheter og honnørord var den et nytt skritt i markedsrettingen av det norske helsevesenet. Den var også en svært vellykket avledningsmanøver fra Ap-ledelsen foran valget som overrumplet motstanderne av helseforetakssystemet.

2010 ble et år i sykehusopprørets tegn, der Oslo også kom med for alvor gjennom kampen mot nedleggingen av Aker.

I valgkampen 2011 er dette en av de heiteste og viktigste sakene.