Herrevelde (leder)

Av

Nr 2 2010

For 15 år sia satte lederne i tre kvinnefagforbund kravet om likelønnspott på dagsordenen. De møtte opp på Løvebakken, og sa i Dagsryevyen: «Vi utfordrer kvinnelige politikere til å ta et krafttak for kvinnelønna».

Etter massivt press fra kvinner i og utenfor fagbevegelsen lovte regjeringa i Soria Moria 2 at de skulle komme med en likelønnspott, hvis partene i arbeidslivet kunne bli enige om hvordan den skulle fordeles.

For hver krone en mann tjener, tjener en kvinne 85 øre. Likelønnskomisjonens forslag om en statlig likelønnspott på tre milliarder i det offentlige oppgjøret kunne vært et viktig første steg på veien mot mindre lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.

Er det regjeringslojalitet eller herreveldet – eller begge deler – som gjør at likelønn fortsatt bare er et ord hos LO-ledelsen?