Jenny Wrangborg

Av

Nr 1 2013

Det er en svært allsidig kokk og poet vi har med å gjøre. Hun er fast spaltist i det svenske LO-tidsskriftet, skriver kronikker for Kommunalarbetaren, Dagens Arbete og Klassekampen, blant andre. I 2010 stod hun på listen til Vänsterpartiet ved riksdagsvalget.

Temaene i hennes arbeid er vilkårene for å arbeide, enten det handler om forhold på arbeidsplassen, forhold mellom arbeidskamerater, til sjefen, fagforeningen, pampene i fagbevegelsen, gjestene i kafeen, osv.

I Sverige vokser det fram en grunnplansbevegelse i fagbevegelsen. Den er et resultat av at den sosialdemokratiske fagbevegelsen er blitt svært topptung og lite kampdyktig, men og at det er færre og færre som er organisert. Jenny Wrangborgs poesi, noveller, kronikker og visetekster gjenspeiler denne tankegangen. Det handler om å bli enige om noe konkret en vil endre på lokalt, få alle med, ta hensyn, vise solidaritet og stå sammen.

I hennes debutsamling Kallskänken skriver Wrangborg om sina erfaringer fra forskjellige kjøkken og kafeer hun har jobbet. Hennes tilnærming er kompromissløs og helt på arbeidskameratenes side, men sjenerøs overfor enkelt-individet.

Etter debuten har hun lest dikt på fagforeningsmøter, teater, klubber, konferanser og opptrådt sammen med gruppa «Stormen». Hun har også mottatt priser for Kallskänken i Sverige; Stig Sjödinpriset og Robbespierrepriset i 2012. Samme år mottok hun også svenske LOs kulturpris for diktsuiten «Ett nytt språk till den nya människan».

Hun skriver nå på en ny diktsamling, og i 2012 deltok hun også i novelle-antologien «Landet som sprengdes».

Jenny Wranborg kan kontaktes både for opptredner og av andre som ønsker å arbeide med henne. kontakt@jennywrangborg.se http://www.jennywrangborg.se

Diktene som presenteres her, er fra diktsamlingen Kallskänken.

Taran Anne Sæther