Innholdsfortegnelse nr 2/1972

Av Redaksjonen

Nr 2 1972

Artiklene er lagt ut uten illustrasjoner. De kan du finne i pdf-utgava her: http://www.akp.no/ml-historie/pdf/rode_fane/1972/index.html

Innholdsfortegnelse:

Tema: Frigjøring av kvinnene

Ansvarlige for seksjonen om kvinnenes frigjøring: Gro Hagemann og Kitty Strand.

Om kvinnespørsmålet s. 4
Kvinnens materielle kår i Norge s. 7
Monopolkapitalen truer FAMILIEN s. 17
Kvinner kan kjempe!
Noen trekk fra den norske kvinnebevegelsens historie s. 32
Kvinnens frigjøring under sosialismen s. 38
«Sullerot–rapporten» s. 48
 

Tema: Debatt: Klasseanalyse

Fram for en marxistisk klasseanalyse av det norske samfunnet s. 58
Noen teser om klasseforholda og klassekampen i Hordaland s. 59
Til spørsmålet om landbruksmonopolet s. 65
Anarkismens fallitt i spørsmålet om eiendommen s. 67
 

Tema: Aktuell debatt
Enhet og massemobilisering er EEC–motstandens magiske våpen s. 70
Lønnsoppgjøret – resultatet blir nedgang i disponibel realinntekt! s. 74
Kapitalen og naturen s. 77
Storindustri og jordbruk s. 79

Redaktør og ansvarlig utgiver: Pål Steigan