Innhold nr 1 2020

Av Redaksjonen

2020 Innholdsliste

Leder … 4
Plukk … 6
Gnist-samtalen med Charlotte Therkelsen Sætersdal … 8

Tema: Populærkultur

Mathias Bismo: Grunnriss til kritikk av Luksusfellen … 16
Sofie Marhaug: Tragiske og komiske typer i Exit eller Ex on the Beach … 22
Daniel Charles Hextall: På tide å la Harry dø? … 30
Tomine Sandal: «Bitch, har du hørt det her?» Om spons, ærlighet og Ex on the Beach … 38
Vegard Holtås: Førstegangstjenesten og norsk eksepsjonalisme 44
Marianne Moen: Morsrollen som maktgrep og krigerske ikke-kvinner i Game of Thrones 48
Snorre Log Skage: Hat og helter i Watchmen 54
Jokke Fjeldstad: Klassestrategi på TV 60
Nina Reim: Fotball: Mer enn underholdning 64
Jostein Greibrokk: Kunst og kommers 72

Bjarne Øvrelid: Kultur og opprør: Fra Frankfurterskolen til Sex Pistols 84
Jorun Folkvord: Livet som fremmedgjort humankapital 90
Sofia Rana: Kabinansatatte – arbeids-gruppen som taper kampen mot sosial dumping 96
Silje Mikkelsen: Hva skal til for at flere kvinner skal bli folkevalgt? 100
Helle Linné Eriksen: Valg i Storbritannia: Hva skjedde med Labour? 104
Mímir Kristjánsson: Corbyns nederlag 110

Debatt:

Leikny Øgrim: Arbeiderklassens unger trenger også datamaskin 114

Bokomtaler:

Marianne Hafnor Bøe: Feminisme i Islam 120
Hans Olav Lahlum: Reiulf Steen – Historien, triumfene og tragediene 123
Aaron Bastani: Fully Automated Luxury Communism. A Manifesto 126
Ingrid Brekke: Polen. Aske og diamanter 129
Jon Hellesnes: NATO-komplekset: Om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet 131
Kristina Leganger Iversen: Bli mor no? 134