Innhold 2000 nr 4

Av

Innholdsliste Nr 4 2000

Innhold 2000 nr 4

 1. Erling Folkvord: Privatisering – kapitalens vidundermedisin
 2. Torill Nustad: Kvinnekampen er systemoverskridende
 3. Arne Byrkjeflot: Grønne avgifter
 4. Pål Steigan: Fra bytteverdisamfunn til bruksverdisamfunn
 5. Geir Christensen: Fra en menneskerett å bo – til en kapitalistrett å flå
 6. Are Saastad: «Pasienten først» – historien om planlagt slakt av Aker Sykehus
 7. Torstein Dahle: Produksjon og økonomi i et sosialistisk Norge
 8. Torstein Dahle: Markedet – en gift for sosialismen
 9. John Bellamy Foster: Monopolkapitalen ved årtusenskiftet
 10. Hans Isaksson: Chomsky
 11. Collette Guillaumin: «Rase»begrepets skiftende ansikt
 12. Ingrid Baltzersen: «Families we choose» (bokomtale)