Innhold 1995 nr 2

Av Redaksjonen

Nr 2 1995

 1. Solveig Aamdal: Nei til EU (leder)
 2. Gun Kessle og Jan Myrdal: Himlen rämnade – då hamnade kvinnor åter i skiten
 3. Gro Lindstad: Seksualitet på dagsorden!
 4. Solveig Aamdal: Å regjere med Mao som rettesnor
 5. Jorunn Folkvord: Slutta med politikk
 6. Arnljot Ask: Ny internasjonale?
 7. Bøker:, Magnus Bernhardsen: Teori for begynnere Biji Kurdistan!
 8. Debatt:, Harry Magdoff: Om den finansielle eksplosjonen
 9. Jan R Steinholt: Kommunistisk nyorientering?
 10. Pål Steigan: Data og makt
 11. Harald Minken: Kommentar til Solbakken