Innhold

Av

Nr 3 2012

Øyvind Bremer Karlsen: Dikt: Notat om svarte støvlar side 3

Plukk og to dikt side 4

Tor Otto Tollefsen: Hvor går SYRIZA? side 6

Syrizas program i 40 punkter side 13

Jokke Fjeldstad: Tysk disiplin kan ikke redde eurosonen side 14

Eric Ribellarsi: Greske ungkommunistar: Forandre samfunnet og forandre menneska side 18

Bjørnar Moxnes: Syriza, gresk venstre side 26

Fredrik V. Sand: Ut av krisa side 30

Roar Eilertsen: En tredje boligsektor side 38

Roy Pedersen: Et annerledes tariffoppgjør side 42

Dennis O’Neill: Wisconsin-opprøret side 48

Fire bokomtaler side 58

Jon Børge Hansen: Boktips side 66