Innhold

Av

Nr 2A 2011

Leder: En avledningsmanøver side 3
Gunnvald Lindset: Helseforetakssystemet truer liv og helse! side 4–19
Jens Ingvald Olsen: Samhandlingsreformen: Vil du ikke, så skal du! side 20–25
Fanny Voldnes: Privatisering og konkurranseutsetting – virkemidler, sammenhenger og handlingsrom side 26–34
Mads Gilbert: Kortreist helse – lokalsykehus redder liv! side 35–53
Dagny Pettersen: Kampen for Narvik sykehus side 54–59
Erling Folkvord: Rekommunalisering i medvind i Oslo side 60–64
Arne Byrkjeflot: Trondheim kommune og Samhandlingsreformen side 66–69
Linn Herning: Er fremtiden privat? side 70–73
Unni Hagen: EUs helsedirektiv side 74–79
Rødt: Det trengs en ny sykehusmodell! side 80–82

Løssalg: kr 75