Et knippe bøker om rasisme (boktips)

Av Jon Børge Hansen

Nr 2a 2012

Racism: A Short History av George M. Fredrickson, amerikansk professor i historie, er en god start. Den sporer røtter for europeiske rasisme tilbake til 1300-tallet, og følger utviklinga fram til de historiske toppunktene i forrige århundre, med nazistenes folkemord på jøder og Sør-Afrikas apartheidsystem. Fredrickson viser hvordan amerikansk segregasjonspolitikk, med sørstatenes Jim Crow som fremste uttrykk, hadde både fellestrekk med og var inspirasjon for den tyske og den sør-afrikanske rasismen. Boka diskuterer hvordan den samfunnsmessige utviklinga – med kolonialisme og kapitalisme – gir grunnlaget for utviklinga av rasismen. Den tar til slutt opp overgangen fra hudfarge til «kultur» som nøkkelord i moderne rasisme, som i islamofobien i dag. Boka kom i 2002, og er oversatt til et titalls språk. Den utgaven jeg har i mine hyller, er en svensk billigutgave (ca 30 kr.) fra 2005, men den ser ut til å være utsolgt nå. Den amerikanske utgaven får du på nettet for 131 kr.

Hatet mot muslimene av Andreas Malm gir ei fyldig og lettlest (på svensk) oversikt over den versjonen av rasismen som Anders Behring Breivik er den mest ekstreme representanten for. Malm viser hvordan muslimhatet på kort tid har vokst fram til å bli ei farlig kraft i det meste av Europa. Han forklarer hvordan denne ideologien blir skapt, og hvem de fremste målbærerne for den er i dag. Og han avdekker myter, som den om «den demografiske trusselen» islamsk innvandring skal være mot europeiske samfunn. I ei tid der innvandrerfiendtlige partier får økt innflytelse i mange land, gir denne boka nødvendig kunnskap. Boka blei opprinnelig utgitt i 2009, men kom i forkorta og oppdatert billigutgave i fjor. Den koster bare 39 kr. på nettet.

Den israelske historikeren Ilan Pappé skreiv i 2006 standardverket om fordrivinga av den arabiske befolkninga i Palestina da staten Israel blei oppretta, The Ethnic Cleansing of Palestine. I fjor kom oppfølgeren: The forgotten Palestinians. A history of the Palestinians in Israel. I den nye boka går han kronologisk gjennom historia til de som blei igjen innafor de israelske grensene. Nå er denne palestinske befolkninga voks til 1,5 millioner. Pappe beskriver den systematiske diskrimineringa araberne utsettes for av den jødiske staten. Han viser hvordan den palestinske motstanden har utvikla seg gjennom årene som undertrykt minoritet. Boka koster 168 kr. på nettet.

«This book is an excellent guide», sier Ilan Pappé om Israeli Apartheid. A Beginner’s Guide av den engelske journalisten Ben White. Boka kan også skilte med varme anbefalinger fra Desmond Tutu, nobelprisvinner, erkebiskop og motstandskjemper mot den sørafrikanske formen for apartheid. Denne lille boka er en slags hurtiginnføring i alt fra historia om hvordan staten Israel blei til gjennom etnisk rensing, til hvordan lovverk og praksis har gjort palestinerne til annenklasses innbyggere i Israel og et folk uten rettigheter i de okkuperte områdene. Boka er kortfatta, men veldokumentert, den har de nødvendige kartene, og den vil være et utmerka hjelpemiddel for aktivister, foredragsholdere og artikkelskribenter. Koster 80 kr. på nettet.

Til slutt ei bok om rasisme, om slaveri – og om Marx: I borgerkrigen i USA (1861–65) var det sentrale spørsmålet om rasisme i åpen og rå form skulle fortsette å være en bærebjelke i amerikansk økonomi. Slavestatene i sør brøt ut av unionen for å beholde kontrollen over den billige, svarte arbeidskrafta. Men de blei knust militært av det mer industrialiserte nord, og rasismen i USA måtte føres videre på annet vis. Historikeren Robin Blackburn ga i 2011 ut boka An Unfinished Revolution. Karl Marx and Abraham Lincoln. Her risser han opp hva borgerkrigen dreide seg om, og han tar for seg posisjonene til Marx og Lincoln – og kontakten mellom disse to. Et utvalg av Marx’ artikler og brev om krigen og kampen mot slaveriet har fått plass i boka. Boka koster 88 kr. på nettet.