En krigens mann (leder)

Av Red.

Nr 2 2013

Jonas Gahr Støre, krigsminister 2008-2012, var og er en varm forsvarer av krig når det tjener den norske oljekapitalen. Statoils beste venn og forsvarer når «våre» interesser «der ute» er truet. Som i Libya. Eller i Afghanistan, Irak eller Mali. De gode bombenes mann!

Sammen med Jens Stoltenberg, Grete Faremo og Harald Sunde er han anmeldt for forbrytelser mot menneskeheten, blant annet «for å ha drept flere personer og begått umenneskelige handlinger som har forårsaket store lidelser og alvorlige skader på kropp eller helse. Overtredelsen var som ledd i et utbredt og systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning».

Jonas Gahr Støre er blitt helseminister. Mens krigen i Libya var urettferdig, er «krigen» for et verdig og godt offentlig helsevesen, rettferdig.