Blir det krig i Europa?

Av Stian Bragtvedt og Erik Ness

2015-01

Spørsmålet i tittelen er feil stilt. Det er krig i Europa og har vært det lenge. Hver dag dør flere titalls mennesker i Ukraina.

Stormaktene er kraftig involvert. USA og EU blander seg inn i for å utvide sin innflytelses-sfære og svekke Russland. Som alltid spiller olje og energi en viktig rolle. Ukraina er transitland for gass til Europa og er avhengig av leveranser fra det russiske selskapet Gazprom.

Russland tramper på folkeretten, annekterer Krim og vil gjerne ha mer – og sitter med oljekrana. Men Putin kan med rette si:

Det var dere som begynte!

USAs og EUs sanksjoner mot Russland har bare økt president Putins oppslutning og besluttsomhet om å stå i mot. Den samme dynamikken skapes av NATOs militære opptrappinger. Dette avler en voldsspiral hvor endestasjonen er krig mellom NATO og Russland på ukrainsk territorium.

Norge har fra dag én fulgt i hælene på USAs konfrontasjonspolitikk. Regjeringa må stå opp i mot vårt lands tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, og omgjøre beslutninga om at vi skal være med på at NATO ut-stasjonerer tropper i Baltikum og Øst-Europa.

Norges bidrag til NATOs nye styrke for hurtig utrykk må også kanseleres. Den store militær-øvelsen med over 5000 soldater som nå forberedes i Finmark, bør utsettes og flyttes.

Det ingen opposisjon mot dette på Stortinget. Det er én konklusjon å trekke:

Norge trenger en sterkere fredsbevegelse.

Erik Ness
Stian Bragtvedt