Jan Petter Hammervold

Jan Petter Hammervold: Fiskerne i Gaza

Price: 225,00 NOK

Forfatter: Jan Petter Hammervold

Jan Petter Hammervold: Fiskerne i Gaza

Boka setter søkelys på situasjonen for fiskerne i Gaza

Les mer