Krig og fred i Kurdistan

E-BOK

Krig og fred i Kurdistan
Perspektiver for en politisk løsning på det kurdiske spørsmålet

Dette er et hefte som Ung Kurd har oversatt, og er en aktuell oversikt over kurderenes kamp skrevet av Abdullah Öcalan. 44 sider

Forord

Hverdagen i Midtøsten er dominert av en rekke konflikter, som ofte fremstår merkelige for vestlige øyne, da de ser ut til å unnvike den vestlige forståelsen av logikk og mening. Dette er også tilfellet for det kurdiske spørsmålet, et av de mest komplekse og blodige feltene for konflikt i Midtøsten som ennå venter på en løsning. Likevel, så lenge vi ikke vil diskutere alle dimensjonene av denne konflikten likeverdig, vil den fortsette og til og med bli ytterligere eskalert, og skape nye problemer i lang tid. De historiske, økonomiske og politiske dimensjonene av det kurdiske spørsmålet, har den internasjonale offentlighetens oppmerksomhet. Kunnskap om denne konflikten er begrenset, og fordi den finner sted i en av de mest sentrale regionene av Midtøsten, både med tanke på demografi og geostrategisk viktighet, resulterer dette underskuddet ofte i ensidige og overfladiske analyser av denne komplekse utfordringen.

Siden leveområdet til kurderne strekker seg over de nåværende territoriene til arabere, persere og tyrkere, angår det kurdiske spørsmålet nødvendigvis mesteparten av regionen. En løsning i en del av Kurdistan påvirker også de andre delene av Kurdistan og nabolandene. Tilsvarende, kan den destruktive tilnærmingen fra aktører i ett land ha negative innvirkninger på potensielle løsninger på det kurdiske spørsmålet i andre land. Det kuperte kurdiske landskapet er praktisk talt som skapt for væpnet kamp, og kurderne har kjempet mot kolonisering eller erobring av fremmede makter siden før manns minne. Motstand har blitt en del av deres liv og kultur. I starten av enhver løsningsprosess behøver konflikten å bli anerkjent og definert. Med blikk på det kurdiske spørsmålet er en realistisk definisjon på det kurdiske fenomenet derfor viktig. Men det er her at mye av uenigheten begynner. Mens araberne kaller kurderne ‘arabere fra Yemen’, kaller tyrkerne dem ‘fjelltyrkere’ og perserne betrakter dem som sin etniske motpart. Det er
derfor ikke forbløffende at deres politiske ståsted i det kurdiske spørsmålet kjennetegnes av argumentering over definisjoner. Det kurdiske spørsmålet har ikke blitt skapt ut av det blå. Det er et produkt av en lang historisk prosess og har ikke mye til felles med lignende saker i andre deler av verden. Virkelig er det en rekke grunnleggende særegenheter og forskjeller. Begge trenger å bli definert i en løsningsprosess. Enhver utvikling av politikk som bare bygger på tilsynelatende felles grunn, fører til uløselige problemer. En politikk som sikter på en løsning, trenger analysere fenomenet på en realistisk måte og inkludere både den nasjonale, politiske og sosiale bakgrunnen, og den må også involvere alle parter i konflikten. Det er derfor uunnværlig å anerkjenne eksistensen av det kurdiske fenomenet. Men dette er ikke mulig uten informasjon om den historiske bakgrunnen.

Oversatt til norsk av Tord Viktor L. Joensen, UngKurd Norge Riksforbundet, utgaven fra den engelske, femte reviderte utgaven (2017)
http://www.ocalan-books.com/#/book/war-and-peace-in-kurdistan
© Abdullah Öcalan, 2008–2017
ISBN: 978-3-941012-46-2

Price: 25,00 NOK

Loading Updating cart...