E-bok Kvinnelønna

Heftet behandler noen hovedlinjer i kvinnelønnskampen, og går ikke detaljert inn på standpunktene og erfaringene til de ulike kvinnedominerte forbundene i de siste årenes tariffoppgjør eller på alle kvinnepolitiske spørsmål som henger sammen med lønn. Det vil derfor være viktige erfaringer og problemstillinger som ikke fanges opp. Vi håper at heftet vil danne utgangspunkt for diskusjoner som kan bidra til å videreutvikle Rødt sin politikk, vi vil derfor gjerne ha reaksjoner og innspill.

Denne revisjonen av Kvinnelønna er bygd på heftet ved samme navn utgitt av AKP i 1995 og revidert i 2000. Hele heftet er gjennomgått på nytt, og tall og fakta er oppdatert. Strukturen er i hovedsak beholdt, men beskrivelsene av aktuelle begivenheter på tidspunktet heftet ble skrevet er kortet ned og samlet i et avsnitt med glimt fra kvinnelønnskampens historie. Argumentasjon og beskrivelser er tilpasset til dagens situasjon, og det er føyd til et eget avsnitt om endringene i lønnsystemet i offentlig sektor og om kampen mot sosial dumping.

Oslo 17. februar 2008
Siri Jensen
leder for Rødt faglig utvalg

Price: 10,00 NOK

Loading Updating cart...