Det samme hva du kaller det!

Av Tron Øgrim

2007-03A

Kjære kamerat PIM!

Vi kan fortsette med å diskutere, vennlig og saklig, både spørsmålet om KOMMUNISME og om PROGRAM.

Skrevet 9. mai 2006


+ Til det siste først: Personlig har jeg altså ikke blanda meg inn i programdebatten denne gangen. (Jeg hakke engang lest forslaga.) Jeg skal jo ikke på landsmøtet, og jeg tror ikke noen der har bruk for meg som baksetesjafør. Men jeg (hvis det interesserer noen!) er altså heller mer MODERAT enn deg når det gjelder HVA jeg syns bør stå i et program av RV-typen – i Norge, i 2006.

Hvis jeg skulle revidere DITT forslag, ville jeg skrive (dette er ei rask og grov, sjuskete skisse): «RVs mål er at denne utviklinga skal legge grunnlag for en oppheving av klassedelinga, der ingen er styrtrike og ingen fattige, og penger ikke blir brukt som et mål for å verdsette mennesker og sperre noen ute fra helsevesen, utdannelse, kunst og kultur og andre forutsetninger for et rikt og godt liv. Vi vil ha et samfunn der menneske ikke undertrykker menneske, der det er nok til alle og størst mulig valgfrihet og intellektuell frihet og der vi har utrydda all undertrykkelse som bruker som påskudd kjønn, nasjonalitet, rase og religion. Vårt store framtidsmål er Karl Marx sin gamle drøm om en verden som er et virkelig klasseløst samfunn av frie mennesker.»
(Dessuten ville jeg kutte ut riksmålet …)

STRUKTUR – et intellektuelt ord som de fleste av lesera våre ikke forstår? Ikke jeg, i hvert fall?

FRIHETLIG har jeg ikke mye imot (og hvis det gjør noen anarkister glade, okei?) men jeg syns åsså det er litt intellektuelt og seigt forståelig, og er ikke det viktige at MENNESKENE er frie, ikke bare SAMFUNNET? («FOLKETS» eller «SAMFUNNETS» frihet har vel vært brukt av en god del rare politikere til å forsvare MENNESKENES ufrihet?) Jeg vil altså gjerne DEFINERE; BESKRIVE frihetENE.

KOMMUNISME vil jeg gjerne HA. Men det er det samme for meg hva du KALLER det. Du kan kalle det qwerxflærb eller Bamse Brakar for min del! Derimot vil jeg gjerne DEFINERE det.

Marx sa (og faktisk, anarkistene som ikke var marxister sa omtrent det samme): et samfunn + uten klasseskiller + uten penger + uten stat + med størst mulig personlig frihet for den enkelte.

LENIN sa: Vi og anarkistene har samme MÅLET (kommunismen!), vi er uenige om VEIEN. (Anarkistene tror de kan avskaffe staten og opprette kommunismen I MÅRRA, vi trur dessverre ikke det går så fort.)

Det er det jeg MENER.

Det interessante er at noe sånt MENER jo veldig mange andre åsså ville være det beste samfunnet, og noen andre legger til: «hvis det bare ikke var uforenelig med menneskenaturen … »

Jeg er ENIG med definisjonen din, men jeg ville gjerne DEFINERE den nøyere.

FRIHET fx er et av de politisk kraftigste, og samtidig et av de semantisk mest innholdsløse – eller kanskje heller uklare – orda i språket.

Frihet til å investere? Til å misbruke barn, som Staff vil at foreldrene skal ha? Til å holde jenter hjemme fra skolen? (Eller alle barna, som de «frihetlige» i USA går inn for? Til å argumentere for tatovering og kastrering av pakistanere?

Du og jeg vil ikke ha frihet til det, men vi vil fx ha FRIHET FRA SOSIALE KJØNNSSKILLER, og FRIHET TIL Å SI HVA VI VIL (ytringsfrihet!) osv.

Så er det ikke bedre å forsøke å DEFINERE den friheta VI KJEMPER FOR på en forståelig måte, enn å si fx bare et «frihetlig samfunn»?

ORDET kommunisme trenger jeg derimot ikke I ET PROGRAM.

Personlig er jeg kommunist «24 timer i døgnet» som en annen debattant sa, og jeg bruker ordet omtrent hver gang jeg holder foredrag. Men når jeg diskuterer RVs program, kan jeg godt tenke meg å diskutere sånn: – «jamen er du ENIG eller UENIG i disse måla?» – og slippe å med en gang få: «jamen jeg er ikke KOMMUNIST!» …

Kanskje jeg tar feil i det? Men det er sånn jeg tenker. (Altså står jeg visst til høyre for deg?)

Ka du tænk?

Med beste kammeratslige hexer
Tøgrim
Oslo