Arkiv for skole

Hva skjer i skolen?

Nr 1 2005

Flere elever, men færre lærere i skolen. Barn som ikke vet hvilken klasse de går. Rektorer som ikke tør uttale seg offentlig. Skoleflinke kan kutte ut ett år …

Les resten av artikkelen

Ny skulepolitikk!

Nr 3 2007

Norske elevar trivst betre og betre, faktisk best i Europa, det vert lagt stor vekt på det sosiale og elevane vert oppmoda til å uttrykkja seg sjølve og vera kreative. Likevel syner ulike undersøkingar at klasseskilja vert reproduserte i nærast ekstrem grad i skulen vår. Dette utfordrar skulepolitikken til venstresida, og burde inspirera til nytenkjing.

Les resten av artikkelen

Hva må gjøres med den norske skolen?

Nr 3 2007

Jeg bryr meg lite om hvor mange norsktimer de har eller hvor mange mattetimer. Jeg er opptatt av at de i løpet av de 10 årene de går, skal ha lært seg det de skal for å kunne klare seg videre.

Les resten av artikkelen

Hva veit vi om den norske skolen? (Debatt)

Nr 4 2007

I forrige nummer av Rødt! satte Jan O. Jacobsen søkelys på skolen med artikkelen «Hva må gjøres med den norske skolen?». Det er åpenbart et omfattende spørsmål, som Jacobsen sjøl var tydelig på at han ikke prøvde å besvare i sin helhet, og det kommer nok ikke vi til å gjøre med denne artikkelen heller. Vi vil imidlertid ta tak i et av Jacobsens sluttpoeng: At analyse er viktig. Skolen er en viktig samfunnsinstitusjon, og utviklinga i skolen skjer ikke isolert fra resten av samfunnet, verken politisk eller økonomisk. Vi kommer ikke til å ta utgangspunkt i de internasjonale testresultatene, men i utviklinga vi har sett i skolen de siste 10–20 åra.

Les resten av artikkelen

Rød Ungdom om sosialisme

Nr 5 2000

Pål Steigans kommentar finner du her. RUs nettsted er her. Rød Ungdom vedtok på sitt siste landsmøte et omfattende program som inneholder en omfattende kritikk av kapitalismen, vurderinger av sosialismens historie og om framtida, sosialismen. På grunn av lengden på programmet, har Røde Fane vært nødt til å trykke bare et utdrag. Det beklager vi […]

Les resten av artikkelen

Den kommersielle invasjonen av skolen

Nr 5 2000

Ei undersøking frå Norsk Gallup i september viste at seks av ti foreldre meiner at deira born vert utsett for eit «for sterkt kjøpepress». Særleg åleineforeldre og foreldre med låge inntekter synest det er ille. No invaderer reklamen også den norske skulen. Kvar dag blir samfunnet meir og meir likt eit kjøpesenter. No er skulen […]

Les resten av artikkelen

Elefanten er en skikkelig storeter!

Nr 4 1999

En dag sto Petter i klassen og spurte de andre elevene: «Hva er elefanten?» Det kom mange forslag. «Det største landdyret på jorda!» «Nei», sa Petter. «Den bor i India og Afrika!» «Nei!» sa Petter. «Si det!» ropte de. «Elefanten er en skikkelig storeter!» sa Petter glad. For det var det som sto i boka, […]

Les resten av artikkelen

Reform 94 – to år etter

Nr 3 1996

Reform 94, den store reformen i videregående skole som framstilles som den reformen som skal gi alle rett til tre års videregående opplæring, samt at de tre åra skal føre fram til enten studie-, yrkes- eller delkompetanse, har virka i to år. En kan nå slå fast at reformen ikke klarer å oppfylle de antall […]

Les resten av artikkelen

Reform‑94: Billig og dårlig

Nr 1 1994

Solveig Aamdal er leder i AKP Reform‑94 er billig og gir et dårligere tilbud til skolesvake elever, større innflytelse til næringslivet og dårligere vilkår for lærlinger. Reformen skal gi alle mellom 16 og 19 år et tilbud om treårig utdanning. Disse tre åra skal fore fram til fagutdanning, studiekompetanse eller delkompetanse. Med Reform ‑94 skal […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side