Arkiv for sekstimersdagen

Seks timers normal arbeidsdag (kapittel 3)

Nr 3a 2005

Opp mot kravet om seks timers normalarbeidsdag står ikke mindre enn borgerskapets strategi for utvikling av kapitalismen.

Les resten av artikkelen

Arbeidstidas betydning for kvinner og menn (kapittel 2)

Nr 3a 2005

Arbeidsfolk har felles interesser av kortere arbeidstid, og høyere lønn og kortere arbeidstid har vært arbeiderbevegelsens grunnleggende krav. Det handler om tid som en sjøl rår over, fri fra slit, utbytting og arbeidsgivernes styringsrett. Kampen for åttetimersdagen var motoren i organiseringa av fagbevegelsen internasjonalt.

Les resten av artikkelen

Hvorfor sekstimersdag? (kapittel 1)

Nr 3a 2005

Seks timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon vil

Les resten av artikkelen

Sekstimarsdagen: Forsøk – det er fali, det!

Nr 2 2006

Er sekstimarsdagsforsøk ei avsporing eller ein viktig del av strategien for innføring av sekstimars normalarbeidsdag? Kanskje er ikkje svaret berre anten – eller?

Les resten av artikkelen

Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen (bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2006

Ebba Wergeland skriver innledningsvis i den helt ferske boka: "Dessverre finnes det ikke noe fag in skolen som heter "den norske velferdsstatens historie og grunnleggende prinsipper."" Desto viktigere er det at denne boka blir spredd og lest, siden den handler om nettopp dette – og er et kampskrift for dem som vil forandre til det bedre, ikke forandre for å ødelegge for folk.

Les resten av artikkelen

« Forrige side