Arkiv for Per-Gunnar Skotåm

En ny, militær doktrine

Nr 5 2000

Per-Gunnar Skotåm har ansvar for forsvarspolitiske spørsmål i AKP Raseringa av norsk anti-invasjonskapasitet som nå finner sted, vil om noen år kunne bli brukt som et argument for å integrere Norge helt og fullt i EU. «Det vil være eneste mulighet for å kunne gjenopprette et forsvar av territoriet» vil den økonomiske og militære eliten […]

Les resten av artikkelen

Lenin mot Skotåm

Nr 4 1994

Det er mange uforståelige trekk ved AKP: en påkaller seg leninisme og marxisme, men leser man en artikkel om forsvaret i Røde Fane nr 2, 1994 er det som om verken Marx eller Lenin noen gang skulle ha levd. Det finnes ikke en eneste prinsipiell lærdom verken om staten, hæren eller om krig nedfelt i […]

Les resten av artikkelen

Et forsvar for Siemens og Statoil?

Nr 2 1994

Framover mot år 2000 vil det norske forsvaret gjennomgå en radikal omlegging. Det vil bli en fleksibel del av et imperialistisk militærapparat, et forsvar for Siemens og Statoil. Som et nasjonalt forsvar mot invasjon vil det være helt uhensiktsmessig. Det norske forsvaret gjennomgår nå en radikal omlegging. Omleggingen har fire hovedårsaker: Endringene i det ytre […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side