Arkiv for miljø

Transport i Hasselt og Bergen

2007-03

Vegtrafikken i de større norske byene er en stor bidragsyter til både lokale og globale miljøproblemer. Til tross for økt fokus på miljøvennlig byutvikling og nødvendigheten av å redusere problemene fra transportsektoren, skjer det lite i norske byer for å snu denne trenden. Det finnes imidlertid flere eksempler på europeiske byer som i mye større grad har tatt transportproblemene på alvor. I denne artikkelen vil jeg ta for meg to byer med til dels sammenfallende mål i miljø- og transportpolitikken, men som har gjennomført svært forskjellige strategier og tiltak. Transportpolitikken i Hasselt, Belgia, har endret seg radikalt på kort tid, mens politikken i Bergen i liten grad har ført til de endringene som er nødvendig for å redusere miljøproblemene fra transportsektoren.

Les resten av artikkelen

Dårleg klima – verst for dei fattige

2007-03

Dei rike landa har skapt problemet, men det er dei fattigaste menneska i verda som merkar konsekvensane.

Les resten av artikkelen

Økokommunistisk manifest – Framtida begynner nå!

2007-04

Platon skapte sin visjon om et klasseløst idealsamfunn for 2.400 år siden. Thomas More skrev om sitt kommunistiske Utopia i 1516. I sin ungdomsskrifter skrev Marx om et samfunn der han kunne være gjeter om morgenen og kritiker etter middag, uten noen sinne å bli verken gjeter eller kritiker. I Kvinne ved tidens rand skaper Marge Piercy et økokommunistisk framtidssamfunn bygd på en kombinasjon av moderne teknologi og naturkunnskapen til indianerne i New Mexico. I The Voyage from Yesteryear lar James P Hogan sine framtidsmennesker skape et samfunn uten lønnsarbeid, uten stat, uten kjernefamilie og uten overklasse, på grunnlag av avansert innsikt i økologi og teknologi. Ursula K. LeGuin viser oss en visjon av et klasseløst knapphetssamfunn i økologisk balanse i boka The Dispossessed. Utopiene har vært mange, men løsningene har vært få. I dagens verden er det en avgrunn mellom utopiene og virkeligheten for det store flertallet av jordas innbyggere. Hvordan slå bru over denne avgrunnen? Hvis det ikke skapes ei slik bru, blir resultatet lett håpløshet og avmakt.

Derfor må vi innse at framtida begynner nå.

Les resten av artikkelen

Marxisme og økologi

2000-05

John Bellamy Foster: Marx’s Ecology – materialism and nature New York: Monthly Review Press 1999 310 sider – ISBN 1-58367-011-4 Terje Valen er leder i Hordaland AKP og studieleder i AKP Det har skjedd en marxistisk renessanse innen økologien. I 1999 ga Paul Burkett ut boken Marx and Nature: A Red and Green Perspective. Og […]

Les resten av artikkelen

Grønne avgifter

2000-04

Arne Byrkjeflot er nestleder i LO Trondheim og leder av klubben på Ila Lilleby Smelteverk Store deler av miljøbevegelsen støtter grønne avgifter. Ideen er at markedet skal løse miljøproblemene. Markedet må bare korrigeres ved å legge avgifter på utslipp. Da vil vi få et riktig marked. Forbruk og produksjon vil da kun foregå når nytteverdien […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Natur- og miljøvern under kommunismen

2000-02

Seemann er medlem av miljølaget i Oslo AKP På side 36 i Røde Fane (RF) nr. 2, 1999 skriver Morten Falck (MF) under avsnitt E følgende: «Det stygge, brune, kapitalistiske puppeskallet hindrer utvikling og frigjøring, det er destruktivt. Det må sprenges, slik at menneskenes kunnskap og skaperkraft kan utfolde seg til framtidas strålende sommerfugl: Det […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Et miljøfenomen som krever systemskifte

2000-01

Den interessante debatten om kommunisme og miljøpolitikk mellom Olav O. Randen og Morten Falck i foregående numre av Røde Fane, har tatt for seg genteknologien som konkret trussel. Mon tro om ikke en jevn, «stille» utvikling av entropi skaper det mest presserende behovet for et systemskifte, også i en tid da alternativene til kapitalismen ennå […]

Les resten av artikkelen

Debatt. Stutt steg i rett lei

1999-04

«Morten Falck har rett i at forståinga for samanhengar i naturen har gått framover. Men i høve til naturens kompleksitet er vår kunnskapsløyse og uforstand meir sentral enn framgangane», skriver forfatteren i dette innlegget som diskuterer Falcks artikkel i Røde Fane 2-99. Eg oppfattar Morten Falck sin artikkel, «Natur- og miljøvern og kampen for kommunismen», […]

Les resten av artikkelen

Teknologi i klasse- og miljøperspektiv

1996-04

Artikkelen bygger på en innledning holdt på AKPs fjellstevne på Puttenseter 22. juli 1996 I og med kapitalismen er det ikke lenger vareprodusenten – arbeideren – som er arbeidsproduktets – varens – første eier. Det er kapitalisten som eier arbeidsproduktene. Dermed mener jeg det også oppstår en kvalitativ endring i forholdet – avstanden – mellom […]

Les resten av artikkelen

Kinas holdning til miljøvernspørsmålet

1972-0304

Den kinesiske delegasjonslederens tale på FNs miljøvernkonferanse. (Fra Kina i dag nr. 7/8 1972) Herr president, medrepresentanter. Tillat meg først og fremst på vegne av Folkerepublikken Kinas delegasjon å takke regjeringen og folket i Sverige, konferansens vertsland, for den varme gjestfrihet de har vist oss. Miljøvern og miljøforbedring er et livsviktig spørsmål for folkets levevilkår […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side