Arkiv for Jørn Magdahl

Kampen mot nedleggelse av skipsverfta – 35 år etter

Nr 1A 2019

Bare kamp gir seier, heter det ofte i fagbevegelsen og på venstresida. Men under hvilke vilkår kan kamp føre til seier, og hva skal regnes som seier? Jørn Magdahl oppsummerer erfaringer fra krisa i verftsindustrien i Vestfold og kampen for å bevare arbeidsplassene. Foto: DEXTRA Photo/Norsk Teknisk Museum Skipsbygging På Kaldnes Mek, Tønsberg på 1970- […]

Les resten av artikkelen

HISTORISKE PERSPEKTIVER PÅ ARBEID, KLASSE OG KULTUR

Bokomtaler Nr 4 2018

Knut Kjeldstadli: Arbeid og klasse. Historiske perspektiver Oslo: Pax 2018, 298 s. Da professor Knut Kjeldstadli fylte 70 år i juni, blei det markert med boka Kollektive bestrebelser1, der en rekke kolleger bidro med faghistoriske artikler for «å fremme historiefaglige og samfunnsmessige dygder forbundet med hans navn, ikke minst samfunnsengasjement, politisk bevissthet og teoretisk refleksjon.»2 […]

Les resten av artikkelen

Vestfolds arbeiderhistorie som biografi

Bokomtaler Nr 4 2018

Jørn Magdahl og Dag O. Bruknapp: Ildsjelen. Arthur J. Olsen – en frontfigur for arbeiderbevegelsen i Vestfold Ares forlag, 2018, 216 s. Ildsjelen er en biografi om Arthur J. Olsen fra Horten, en svært sentral skikkelse i arbeiderbevegelsen i Vestfold fra han som ung verftsarbeider fagorganiserte seg i 1912 og til han døde i 1964. […]

Les resten av artikkelen

Harelabb eller lange linjer?

Bokomtaler Nr 2 2018

Trond Gram og Ole Martin Rønning De lange linjer. Arbeiderbevegelsens historie i Norge Res Publica, Oslo 2017, 184 s. Ole Martin Rønning1 og Trond Gram2 har skrevet sin versjon av den norske arbeiderbevegelsens historie – fra Marcus Thrane til i dag. Boka deres er på 184 små sider, har myke permer, og er utgitt med […]

Les resten av artikkelen

Fra Arbeiderpartistat til multikulturalisme?

Bokomtaler Nr 1 2018

Terje Tvedt Det internasjonale gjennombruddet. Fra «ettpartistat» til flerkulturell stat Oslo: Dreyers forlag 2017, 357 s. Terje Tvedts kritikk av det han kaller «det internasjonale gjennombruddet» i det norske samfunnet har mange interessante elementer. Men når han gir bistanden så dominerende plass, betyr det samtidig at han skyver den økonomiske imperialismen i bakgrunnen. Han interesserer […]

Les resten av artikkelen

Godhetstyrannniets oppfinner

Bokomtaler Nr 1 2017

Terje Tvedt Norske tenkemåter Oslo: Aschehoug 2016, 284 s. Boka Norske tenkemåter er den tredje i en serie der Terje Tvedt analyserer «norske verdensbilder og selvbilder i den perioden da Norge gjennomlevde det jeg (Tvedt) kaller det internasjonale gjennombruddet i landets historie», fra 1960-åra og fram til i dag. Boka består av tekster fra perioden […]

Les resten av artikkelen

Kamerater i motstandskamp

Bokomtaler Nr 4 2016

Kathrine Geard: Det blir sikkert glede. Kamerater i motstandskamp. Oslo: Nygaard forlag, 230 s. Lenge var det slik at når yngre folk ville orientere seg om kommunistenes rolle i den norske motstandskampen, så var det lite etterrettelig lesestoff å hente. Men etter hvert er det blitt skrevet mye, særlig om Asbjørn Sunde og hans menn […]

Les resten av artikkelen

Motstrøms historie?

Bokomtaler Nr 1 2015

Espen Søbye, Harald Berntsen, Kjartan Fløgstad og Jon Langdal: Dovre faller, Norge 1814–2014 Oslo: Gyldendal, 368 s. Interessant norgeshistorie Kvartetten Søbye, Berntsen, Fløgstad og Langdal har skrevet ei norgeshistorie, som jeg i sum synes er god. I baksideteksten til forlaget heter det at «Dette er historia om Norge dei siste 200 åra slik ho aldri […]

Les resten av artikkelen

Friedrich Engels – kommunist i frakk

Bokomtaler Nr 2 2015

Tristram Hunt: Kommunist i frack Stockholm: Leopard, 2013, 456 s. Oversatt av Stefan Lindgren. Original: The frock-coated communist London: Penguin, 2010, 464 s. Da jeg kom over en relativt nyoversatt Engels-biografi i en svensk bokhandel, tenkte jeg at den kunne være «kjekk å ha» – om jeg skulle få god tid en gang. Da jeg […]

Les resten av artikkelen

En ofrenes norgeshistorie

Bokomtaler Nr 2 2014

Sigmund Aas og Thomas Vestgården: Skammens historie. Den norske stats mørke sider 1814–2014 Oslo: Cappelen Damm, 2014, 320 s. Sigmund Aas og Thomas Vestgården fortjener honnør for å ha samlet en fra før (i all hovedsak) kjent dokumentasjon på statlige norske overgrep. Dette er overgrep alle i Norge bør ha kunnskap om, og denne boka […]

Les resten av artikkelen

1814-litteraturen – politikk, mirakler og det farlige demokratiet

Bokomtaler Nr 3 2014

Karsten Alnæs: 1814. Miraklenes år Oslo: Schibsted, 2013, 592 s.   Bård Frydenlund: Spillet om Norge Det politiske året 1814 Oslo: Gyldendal, 2014, 359 s.   Finn Olstad: Det farlige demokratiet. Folkestyrets vilkår i Norge gjennom to hundre år Oslo: Aschehoug, 2014, 304 s.   «Ja, vi elsker 1814-bøker» lød overskriften da NRK presenterte en […]

Les resten av artikkelen

Foran 200-årsjubileet

Nr 4a 2013

– Det blir mye styr neste år. 200-årsjubileet for grunnloven og 17. mai skal feires over alt.1 Jubileet bør gi anledning til å diskutere vesentlige spørsmål, og ikke kastes bort på selvforherligelse eller likegyldighet.

– I den første delen prøver jeg meg på en elementær historisk tolkning.2 De to neste delene behandler de to vesentligste aspektene ved 1814-revolusjonen: Det demokratiske og det nasjonale, skriver forfatteren.

Les resten av artikkelen

Arbeiderstyrte bedrifter i heis

Nr 2 2010

Jørn Magdal skrev boka Meningsløs god, en bok om Heismontørenes Forening. Vi trykker et kapittel fra boka om foreningas erfaringer med arbeiderstyrte bedrifter.

Les resten av artikkelen

100 års arbeiderhistorie (bokomtale)

Nr 1 2008

Ei bok var spesielt viktig for min egen vei inn i arbeiderbevegelsen: Arbeiderklassen i norsk historie av Edvard Bull d.y. (1947). Arbeiderbevegelsens framtid vil også avhenge mye av at nye generasjoner blir ført inn i den store "fortellingen" om arbeiderbevegelsen. Her har Harald Berntsen bidratt sterkt gjennom mange år, både med sine mange historieforelesninger for fagorganiserte – og ved den plassen han har skapt seg som en svært produktiv (arbeider)historiker på sida av de akademiske historikermiljøene.

Les resten av artikkelen

24 år heismontørhistorie (bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2007

På oppdrag for Heismontørenes Fagforening (HMF) har tidligere RV-leder Jørn Magdahl skrevet det tredje bindet i historien til Norges mest utskjelte fagforening. 

Les resten av artikkelen

Ja, vi elsker …? En studie i «Det nasjonale spørsmål»

Nr 4 1996

Under partistriden i DNA i 1922-23, som endte med splittelse og dannelsen av NKP, oppstod det problemer med finansiell støtte fra Komintern til DNA. Partiet var blitt lovt et lån på 300.000 kroner – et enormt beløp etter datidens kroneverdi. Pengene skulle brukes til å støtte partiets presse og fagbevegelsen. Da overføringen av pengene trakk […]

Les resten av artikkelen