Arkiv for Feminisme

Kvinnelig bemanning – og dugnaden i velferdsstaten

Nr 1 2007

Det er påfallende at forskerne som diskuterer kjennetegnene ved den nordiske modellen, har vært så lite opptatt av hvordan velferdsstatens fellesgoder blir omskapt til gode konkrete ytelser til de som trenger dem. Grunnen til at så få har vært opptatt av dette, kan være den samme ignoransen som avsløres i bruken av det malplasserte uttrykket bemanning i pleie- og omsorgstjenestene, når arbeidskraften nesten utelukkende består av kvinner.

Les resten av artikkelen

Maktforhold og feminisme

Nr 1 2007

Makt må ikke reduseres til å handle om forholdet mellom «maktmonopol» og «folk». Da ville folkets maktovertagelse fortone seg som en altfor enkel affære: Man organiserer en revolusjon med det utfall at disse ikke lenger sitter på toppen, og vips, den største og sterkeste strengen i maktspillet er røket.

Les resten av artikkelen

Patriarkatet, vald og menn

Nr 1 2007

Patriarkatet undertrykkjer kvinner, men det er òg eit system mellom menn som fortel korleis menn skal innordne seg kvarandre og forhalde seg til kvarandre. Du kan ikkje ta del i den eine delen utan å ta del i den andre.

Les resten av artikkelen

Kvinnekamp og kvinneorganisering i Venezuela

Nr 3 2007

«Vi har det som dronninger nå,» sa Lina Gómez entusiastisk. Jeg traff Lina da jeg våren 2003 deltok på en rekke møter for kvinnekoordinatorene i FBM ( Fuerza Bolivariana de las Mujeres – Den bolivarske kvinnestyrken) i delstaten Nueva Esparta på øya Isla Margarita. Hun var kvinnekoordinator i en av kommunene på øya. Hun bodde i slummen og drev frivillig arbeid der, det vil si ulønna arbeid døgnet rundt. Ikke mye dronningtilværelse i mine øyne, men for første gang i Venezuelas historie var kvinnene blitt synlige og hadde fått mulighet til å endre situasjonen sin.

Les resten av artikkelen

Vi trenger et nytt jenteopprør!

Nr 1 1999

Hannah Helseth er jentepolitisk ansvarlig i Rød Ungdom Hva er det som skjer når det vokser opp en generasjon med jenter etter et kvinneopprør? Vi lærer på skolen at kvinnekamp var noe som skjedde på 70-tallet. Det var noe som mamma dreiv på med fordi pappa ikke tok oppvasken. Spørsmålet må stilles fordi det vokser […]

Les resten av artikkelen

Kontantstøtte – et tilbakeslag for kvinnefrigjøringa

Nr 1 1999

Av Chris Hartmann, nestleder i RV Regjeringas forslag om innføring av kontantstøtte bygger på tre hovedargumenter: – familiene skal få mer tid sammen. -større valgfrihet når det gjelder barneomsorg -det skal gis mer likhet i overføringene til barnefamiliene. Kontantstøtte er feil svar på alle disse ønskene. 1. «Familiene skal få mer tid sammen» Mange småbarnsfamilier […]

Les resten av artikkelen

Feministisk sosialisme?

Nr 3 1998

Det som følger, er et kort utdrag fra Kjersti Ericssons hefte som var et ekstranummer. Se her: http://www.akp.no/rfane/1998/nr3-98.html I 1990 kom det ut ei bok som heter «I pose og sekk. Framtidsbilder.» Boka var redigert av to kvinneforsker, Beatrice Halsaa og Else Viestad, og utgitt på det vesle kvinneforlaget Emilia i samarbeid med Prosjekt Alternativ […]

Les resten av artikkelen

Leder: Hædersmanden og snikmorderen

Nr 1 1998

«Vi har ingenting imot, at kvinder opnaar fuld likestilthet med mænd i stillinger, hvor hendes utdannelse og evner og fysiske underlegenhet overfor manden ikke stiller seg hindrende i veien herfor. Men for tiden tror vi ikke, at sporveisdriften i vort land er lagt slik tilrette, at den kan betjenes like godt og endog bedre av […]

Les resten av artikkelen

Likestillingsmyten

Nr 1–2

Vi har nettopp hatt en stortingsdebatt om regjeringas likestillingsmelding. Likestilling ses her som en egen sektor uavhengig av samfunnstruktur og maktforhold. Et eksempel er at kvoteringstiltak foreslås i kvinnedominerte yrker – uavhengig av over- og underordning kjønnene imellom. Et annet eksempel er at likestillingslover brukes som et argument for EF – uavhengig av de fire […]

Les resten av artikkelen

For ei riktig linje i kvinnekampen. Feminisme og kvinnefrigjøring

Nr 3 1974

»For ei riktig linje i kvinnekampen. Feminisme og kvinnefrigjøringFor ei riktig linje i kvinnekampen. Feminisme og kvinnefrigjøring. Den proletære linja for kvinnekamp står i motsetnad til ein borgarleg linje som feminismen,» hevda vi i førre nummeret av Røde Fane, der vegar og mål for kvinnekampen var hovudoppslaget. I ein annan artikkel vart det slått til […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side