Lesetips fra redaksjonen: Rolv Rynning Hansen

Av Rolv Rynning Hanssen

Nr 2a 2007

Rolv Rynning Hanssen er ansvarlig for vedlikehold av abonnementsregisteret til Rødt!. Tidligere leder av Samorg i Trondheim, styreleder i Klassekampen, og jobber på internasjonalen for stats- og kommuneansatte i Geneve. Har skrevet flere artikler i Rødt! om offentlig sektor.

 


 

Det er tre bøker jeg har brukt den siste tida for å forstå noe av utviklingen i verden. The Fastfood Nation av Eric Schlosser avslører hvordan de flernasjonale selskapene (her McDonalds) vokser, samarbeider, knuser fagbevegelsen og endrer lovene for å maksimere profitten. Se Røde Fane nr 2/2004.

Den andre boka jeg ville nevne, er Getting America Back on Track av Andy Stern som er leder av USAs raskest voksende fagforbund, Service Employees International Union. Han tok forbundet ut av amerikansk LO for å bli kvitt byråkrati og for å kunne satse nesten alle midler på å vokse. Han er en av lederne av kampanjen mot Wal Mart. Å lese boka forteller mye om ei voksende venstresida i USA, som ikke definerer seg som venstre. Den forteller dessuten mye om den nye arbeiderklassen og potensialet innen alle ansatte i tjenesteytende yrker.

En tredje bok vil være Abdullah Ôcalans Prison writings. Ei bok stort sett diktert til forsvarsadvokatene unders deres sjeldne besøk hos kurderlederen i det fullstendig isolerte fengslet han har sittet i siden 1999. Den forklarer veldig bra de for meg fremmede og tilsynelatende merkelige ideene om en kurdisk revolusjon, uten en kurdisk stat. Samtidig er det en historiebok for alle som ønsker kunnskap om Midtøsten generelt.