Valla og LOs sjølvstendighet (leder)

Av Erik Ness

2007-04

I de seks årene Gerd-Liv Valla var leder for Landsorganisasjonen endret organisasjonen retning på flere viktige områder.

Kvinnepolitiske saker fikk mer oppmerksomhet. Større tyngde ble lagt bak krav om 6-timersdagsforsøk og kravet om kortere arbeidstid. Likestilling av skift og turnus, "heltid en rettighet, deltid en mulighet" er blant de viktigste.

Samarbeidet mellom forbundene i offentlig og privat virksomhet i LO har blitt mye bedre, mer saksrettet og gir resultater i form av for eksempel kampen om pensjon og AFP.

Gerd-Liv Valla åpnet opp LO for innflytelse fra medlemmene. I boka Prosessen gir hun samarbeidet med sine medsøstre, nestlederne i LO i Sverige og Danmark, litt av æren for den konkrete ideen til "LO på din side. Du bestemmer"-kampanjen. Denne kampanjen bidro til å endre fokuset fra "de lukkede roms diplomati" til breiere kontakt med forbundene og LOs medlemmer. En av hennes styrker var forpliktelsen overfor medlemmene.

Historisk vil Valla bli husket og æret for bruddet med den "100 år" gamle tradisjonen å overordne Arbeiderpartiets behov over LO sine når det er politiske uenigheter. Hennes modige motstand i sjukelønnssaken blant annet er avgjørende for LOs sin framtid.

LO under Vallas ledelse stilte krav til de politiske partiene ved siste stortingsvalg for å støtte dem. Akkurat som LO i Trondheim gjorde det i kommunevalgkampen både i 2003 og 2007. Utfordringen for alle som ønsker at LO skal ha en egen politisk dagsorden, og samarbeide med krefter de sjøl ønsker i alle saker, er å forsette kampen for denne linja.

Gerd-Liv Valla er blitt beskyldt for mye en mann aldri ville behøvd å høre noe om. Hun måles som kvinne av mange og ikke som politisk og organisatorisk leder. Men det er det hun var. LOs første kvinnelige leder.