Da Finnmark hadde sjansen (bokomtale)

Av Jens Ingvald Olsen

2007-03 Bokomtaler

Denne boka er Arne Eriksens tredje om ulike deler og epoker i fiskerinæringa i Finnmark. Den avsluttes med å fortelle om et strategisk grep i 2005 fra det Røkke-eide Aker-konsernet: Kjell Inge Røkke sikra seg kontroll over trålerkvotene og fiskerianlegga i Vardø, Båtsfjord, Mehamn og Kjøllefjord til Westfish Aarsæther AS.

Arne Eriksen:
Da Finnmark hadde sjansen
Stallo forlag (2006)

 

Det konkursramma Vardø Aarsæther AS, som sto som eier av det nybygde industriområdet og kaianlegget på Svartnes, hvor det offentlige over mange år har lagt ned rundt 400 millioner kroner, blei overtatt for under 10 millioner kroner. Moldenseren overtok sluttresultatet etter ålesundfamilien Aarsæthers over 100 år lange æra som fiskekjøpere på Finnmarkskysten. Han kunne også legge 10,85 torsketrålkvoter til de 19 som han allerede kontrollerte (av knapt 100) i Norge. Dette på tross av den lovfesta maksimalgrensa på 9 trålkvoter på en eier.

Da Finnmark hadde sjansen har flere parallelle historier, men med Aarsæther-familiens æra i fiskerinæringa, særlig i Finnmark, som den bærende. Vi blir ført gjennom familiebedriftens «ups and downs» fra slutten av 1800-tallet og gjennom hele forrige århundre. En spennende historie som starter med to brødre, Nils og Anders, som etablerte Brødrene Aarsæther i 1877. Tran fra torskelever var det første viktige salgsproduktet, og trandamperi ble etablert flere steder i Lofoten. I boka får vi også vite at sunnmørskapitalen har lange tradisjoner for å omgå tollregler og eventuelt andre kostnader. Alt tidlig på 1920-tallet anla Brødrene Aarsæther trandamperi i Polen på grunn av landets 25 % tollbelastning på medisintran. Finnmark blei imidlertid stadig viktigere for Brødrene Aarsæther, også gjennom 2. verdenskrig. Det var stor etterspørsel og gode priser i Tyskland, Italia, Sverige og i innenlandsmarkedet.

Sjokolade og fisk

Arne Eriksen fører oss gjennom den rivende teknologiske utviklinga i fiskeriene, men også gjennom utviklinga av trålfisket med de medfølgende kampene om ressursforvaltning og fiskerigrense. Mens de fleste europeiske fiskerinasjonene bygde tusentalls trålere, blei det ved trålerloven i 1925 forbudt å lande eller omsette trålfanget fisk i norsk havn. I tiår etter tiår har kampen om ulike sider ved disse spørsmåla prega fiskerinasjonen Norge.

Eriksen klarer på en god måte å synliggjøre den store dramatikken som i lange perioder har funnet sted. Den politiske kampen på Stortinget, og ikke minst kampen innad i Ap, beskrives på en informativ måte som jeg tror vil være godt forståelig og interessant for de fleste leserne. Boka gir oss et godt innblikk i sjokoladeindustriens (!) satsing på fiskeindustri, da Findus blei etablert i Hammerfest, og dermed hindra det statlige Finotros etablering i samme by. Dette skjedde midt i Aps gullalder på 1950-tallet!

Vi ledes videre fram mot det som er hovedtema i boka: Brødrene Aarsæther AS utvikling fram til konkursen i 1989 (som kanskje ikke var en konkurs). Fløykampen i Aarsæther-familien med alliansepartnere blant maktfolka i Ålesund beskrives informativt. Og ikke minst får vi vite hvordan fylkespolitikere i Finnmark fra Ap i samrøre med lokale mediafolk, konsulenter, byråkrater og noen lokale investorer etter beslutning i fylkeskommunen skulle sikre at Finnmark fikk tak i trålkvotene og fiskerianleggene som Brødrene Aarsæther AS hadde kontrollert.

Finnvest AS

Selskapet Finnvest AS skulle være redskapet, og det så dagens lys i Alta en aprildag i 1989. Arne Eriksen har gått grundig inn i unnfangelse, fødsel, liv og død for dette selskapet. En spennende beretning om grådighet, udugelighet, og i følge forfatteren: ulovligheter. En intens rivalisering om trålrettigheter og fiskeressurser utvikla seg. Svært store penger (lovlig og ulovlige) passerte over kaikantene i Finnmark på 1990-tallet, særlig gjennom landing av «russefisk». Finnvest-historia endte i alle fall med mange titalls millioner kroner i tapte penger for staten, Finnmark fylkeskommune og noen av de lokale investorene, mens andre berika seg. Les boka og se hvem.

Lokalavisene Finnmark Dagblad og Finnmarken spiller viktige roller og innsynet som Arne Eriksen gir i Arbeiderpartiets karakter av å være allestedsnærværende i Finnmark på godt, og ikke minst ondt, er tankevekkende. Konsulentselskapet Bedriftskompetanse og dets leder Arvid Jensen, Hammerfest, som nå lever stort på Petro Arctic (tidligere Snøhvit næringsforening) i Hammerfest, har en nøkkelrolle.

Viktig bok

Det er en journalist som har skrevet boka, noe som vel også gjør at den bevisst ikke inneholder de store politiske analysene. Men Arne Eriksens synliggjøring av hva som har foregått, gir solid grunnlag for oppfølging, debatt, analyser og viser særlig behovet for en annen politikk. Denne boka får kanskje ikke de samme umiddelbare rikspolitiske følgene som Rosa japper i fiskefarse i 1991 fikk (Terje Røed Larsen måtte forlate Jagland-regjeringa). Men Da finnmark hadde sjansen beskriver hendelser som er av langt større samfunnsmessig betydning både lokalt i Finnmark, men også for Norge som fiskerinasjon.

Den store mengden viktig informasjon om fangstmengder, økonomiske framstillinger osv. kunne forlaget gjort mer tilgjengelig gjennom tabeller og grafiske framstillinger, i stedet for nesten bare gjennom prosateksten. Det er ei svært lærerik og spennende bok.

Ny epoke

18. desember kunne vi lese et oppslag i Finnmark Dagblad om en ny epoke som innledes i Finnmarks fiskerihistorie. Fiskebåtrederne Dag Brun og Geir Skogheim i Hammerfest har gått i kompaniskap med Aker Seafoods, men beholder fortsatt aksjemajoriteten med 51 prosent av aksjene. Dette er første gang Kjell Inge Røkke-eide Aker Seafoods kjøper seg inn i kystflåten, men selskapet planlegger flere kvotekjøp i Finnmark.

Fiskebåtene «Osvaldson» og «Kristin Marita» tilhører Hammerfest Kystfiske, som de to hammerfestfiskerne står som eiere av. Når det nye selskapet Finnmark Kystfiske overtar, får Aker Seafoods tilført fisk for om lag ni millioner kroner årlig.

«Det vi gjør er at vi selger fiskebåten «Osvaldson», samt fiskerettighetene fra «Kristin Marita» til det nystiftede selskapet Finnmark Kystfiske», forklarer Geir Skogheim til FD. Mens fiskebåten «Kristin Marita» selges uten kvoter til en annen interessent, skal selskapene Hammerfest Kystfiske og Forsøl Kystfiske fusjoneres, for så å legges ned. Og mens det nye selskapet venter på gjenåpning av strukturordningen, skal kvotene til «Kristin Marita» bevares på en erstatningsbåt. ««Osvaldson» skal være driftsbåten vår, mens vi går til innkjøp av en billigbåt til kvotene fra «Kristin Marita», forteller han.

At Aker Seafoods, som fra før eier 15 trålere, kommer inn som medeier, ser fiskebåtrederen svært optimistisk og positivt på. Dette gir en sterk påminning om at boka Da Finnmark hadde sjansen av journalist Arne Eriksen, som kom i salg tett oppunder sist jul, er brennaktuell, sjøl om han ikke rakk å få dette med.

Jens Ingvald Olsen