Innhold 1 2019

Av Redaksjonen

2019 Innholdsliste Nr 1 2019

Leder 4

Plukk 6

Samtalen

Colombia etter fredsavtalen og høyresidens fremmarsj i Latin-Amerika 8

Debatt

Eivor Evenrud: Hvem skal bestemme? 18

Magnhild Nilsen: Vekk med abortnemndene 20

Artikler

Cinzia Arruzza: Frå sosial reproduksjon til kvinnestreik 24

Helene Bank: Høyrepolitikk i all framtid/ Handelskriger og velferden 32

Ellisiv Rognlien: Lønn og etnisk diskriminering 36

Jorunn Folkvord: Hvorfor pensjonsopprør? 44

Margit Steinholt: Lokalisering av sjukehus, kvinnehelse og debattklima – Hva kan man lære fra Helgeland? 52

Magnus Bernhardsen: Kulturkrig med vått krut 58

Tomine Sandal: Rosa Luxemburg lever! 64

Berit Rusten: Kvinner i solidaritet med jøder som sto i fare for å bli deportert 70

Terje Valen: Hva visste hjemmefronten? 80

Hans Husum: Sjølmord og cyber space-krigere i blankpussa sko 90

Bomomtaler

Ingrid Grønli Åm: Hjelp, vi er i EU! 98

Bjørg Aftret: Takk for dansen. Kvinneblikk på LO 101

Odd Karsten Tveit: Gudfaren Trygve Lie. Generalsekretæren som sviktet FN 103

Bjørn Hatterud: Mot normalt
Kristin Fridtun: Homoflokar
Sumaya Jirde Ali: Ikkje ver redd sånne som meg 106

Costas Lapavitsas: The left case against the EU 110

Anne Marit Godal og Leif Høghaug: Alt skal bli forandra. Snart 113

Mike Gonzalez: The ebb of the pink tide. The decline of the left in Latin America 117

Simon Malkenes: Det store skoleeksperimentet. Makt, barn og forretningshemmeligheter i «verdens beste skole» 120

Ellen Engelstad og Mimir Kristjánsson: Rosa Luxemburg. En biografi. 124