Forord

Av Erik Ness

Nr 1a 2008

Fordi Tron Øgrim skulle blitt 60 år sist sommer, planla Pål Steigan et politisk seminar på Parkteateret i Oslo. Øgrim var ikke sikker på at han likte det, men en markering og litt feiring måtte han jo godta. Så døde Tron Øgrim i mai i fjor. Planene om et seminar ble da ikke skrinlagt, men intensivert.

Steigan fikk svar på sine telefoner og e-brev, og Øgrimseminaret ble avholdt i desember, på Parkteateret.

Resultatet ser du i dette ekstranummeret av tidsskriftet Rødt!, nesten. Det mangler to innledninger: Hisila Yami som snakket om maoistenes vei for Nepal og Dennis O’Neill som fortalte om antikrigsbevegelsen i USA. Og du får ikke høre de som spilte og sang: Gatas Parlament og Halvsøstra.

Den røde tråden i innledningene var: Det er rett å gjøre opprør!

Erik Ness (red.)
Tidsskriftet Rødt!