E-bok: Mennesket er her!

Tor Sundheim: Mennesket er her! (2016)

Forfatteren vil skape skape en overordnet, «ekstra-vitenskaplig» forståelse av Mennesket for den politiske venstresida i dag. Det kristne menneskesynet med sine «evige verdier» blir skrotet. Boka avviser den vulgære materialismen som i det forrige århundret florerte blant marxister. Denne «marxismen» framstilte mennesket som en automat, programmert for å realisere «kommunismen».

Mennesket er her! tar utgangspunkt i Sartres filosofi og utreder ideen om praxis og derigjennom ei filleristing av begrepet dialektikk, slik det ble brukt av marxister i det 20. århundret. Forfatteren mener at den filosofiske antropologien bør ha et mer eksplisitt marxistisk fundament og uttrykk, og at marxismen trenger en klarere, mer oppegående og moderne antropologi.

Tor Sundheim er født på Hedemarken i 1944, og er pensjonert psykolog, forskalingssnekker og industriarbeider. Han har erfaring som medarbeider i terapeutiske samfunn og som lokal tillitsvalgt i metallindustrien.

ISBN 978-82-8349-007-7

Price: 25,00 NOK

Loading Updating cart...