Arkiv for 2019

Nr 1 2019
Nr 1A 2019
Nr 2 2019
Nr 2A 2019
Nr 3 2019
Nr 4 2019

Samtalen: Feministisk praksis

Nr 3 2019

Målet med feminisme er å bryte ned og endre patriarkalske strukturar i samfunnet. Som feministar jobbar ein blant anna mot skeivfordeling av husarbeid, og løn, mot diskriminering og trakassering. Men desse strukturane opphøyrer ikkje på dørstokken til partimøtet eller når ein reiser på sommarleir i ungdomspartiet. Det krevst arbeid for å endre strukturar i ei […]

Les resten av artikkelen

Innhold 3 2019

Innholdsliste Nr 3 2019

Leder …4 Plukk …6 Gnist-samtalen med Linn-Elise Øhn Mehlen og Kjersti Ericsson: Feministisk praksis …10 Tomine Sandal: Det annet kjønn – 70 år og fortsatt viktig …18 Bodil Christine Erichsen: Kvinnefrigjøring, likestilling og klassekamp …28 Tina Andersen: Hvorfor kom aldri #MeToo til Afrika? …34 Henrik Madsen: Det norske spørsmål – radikale syn på den svensk- […]

Les resten av artikkelen

Bedre død enn rød?

Nr 3 2019

I 1919 deporterte amerikanske myndigheter kommunister, på femtitallet ønsket McCarthy å fengsle dem og amerikanere kjempet i geriljakrig mot den røde fare under Reagan. Mens det blant amerikanske høyreekstreme er mer snakk om et marxisme-hat. Fra amerikanske nazister til dagens Alt-right: hatet har vedvart.

Les resten av artikkelen

Det norske spørsmål – radikale syn på den svensk-norske unions­oppløsningen i 1905

Nr 3 2019

1905 var et hektisk år i norsk historie. Bare et par uker inn i året, den 11. januar, hadde norske myndigheter avvist lydrikepunktene i konsulatsaksforhandlingene. Myndighetene mente de innebar en betydelig innsnevring av norske selvstyret. En måned senere strander forhandlingene fullstendig.1 De kommende månedene skulle en rekke utvalg samles med et spørsmål for seg: kunne […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor kom aldri #MeToo til Afrika?

Nr 3 2019

Kan mindre privilegerte kvinner i det globale sør kjenne seg igjen i en nettbevegelse frontet av en hvit amerikansk skuespiller, eller må de gå helt egne veier for å ta sine feministiske kamper? Når #MeToo-kampanjen tok av i november 2017 delte kvinner verden over sine historier med trakassering og overgrep på sosiale medier. Historiene som […]

Les resten av artikkelen

Feministisk praksis

Nr 3 2019

Målet med feminisme er å bryte ned og endre patriarkalske strukturar i samfunnet. Som feministar jobbar ein blant anna mot skeivfordeling av husarbeid, og løn, mot diskriminering og trakassering. Men desse strukturane opphøyrer ikkje på dørstokken til partimøtet eller når ein reiser på sommarleir i ungdomspartiet. Det krevst arbeid for å endre strukturar i ei […]

Les resten av artikkelen

Leder: Forsvar?

Nr 2A 2019

Russland har nettopp gjennomført en historisk omfattende militærøvelse utenfor den norske kysten, tett inntil norsk sone. Det utløste mye debatt. Mange bekymringer om eskaleringen av spenningen mellom de store maktene. Regjeringa beroliger. Forsvarssjef Bruun-Hanssen er imidlertid ikke så beroliget, og han er langt tydeligere enn regjeringa. Han sier i Klassekampen den 19. august: Russland ruster […]

Les resten av artikkelen

Fortsatt Rødt håp i Tromsø

Nr 2A 2019

Siden høsten 2015 har Rødt vært med og styre Tromsø i flertallssamarbeid med SV og Arbeiderpartiet. Samarbeidet har gitt Tromsø et tydelig venstresidestyre, men også bydd på utfordringer for et lite og revolusjonært parti.

Les resten av artikkelen

Lokale samarbeidsformer etter valget 2015

Nr 2A 2019

I kommunestyrevalget i 2015 økte Rødt Vefsn sitt svært gode resultat på 9,3 prosent i 2007 (gjennombruddet) og det samme i 2011, til 11,7 prosent. Det var det tredje beste resultatet i kommunestyrevalget for Rødt i landet, og vi økte fra 3 til 4 representanter i kommunestyret. Fordelingen mellom de ulike partiene ble slik: Ap […]

Les resten av artikkelen

HJELMENGUTVALGET

Nr 2A 2019

EØS er en abonnementsordning på høyrepolitikk, sa SV-leder Audun Lysebakken. En god beskrivelse av EØS, men Hjelmengutvalget tar regjeringen et skritt videre og bruker ESA til ytterligere å privatisere ut over hva EØS faktisk tvinger fram.

Les resten av artikkelen

Rødts erfaringer med samarbeid i Bodø

Nr 2A 2019

Valgkampen i 2015 ble en suksess for Rødt Bodø, og kulminerte i rekordresultat på 10,4 prosent, fire representanter og tredje største parti i bystyret. Vi gikk inn i forhandlingene med en god følelse og en kravliste på 17 punkter. Vi gikk ut av forhandlingene med helt eller delvis gjennomslag på alle punktene, noen ekstra saker, […]

Les resten av artikkelen

Innhold 2A 2019

Innholdsliste Nr 2A 2019

Leder 4 Bendik Hugstmyr Woie: Fortsatt Rødt håp i Tromsø 6 Andreas Tymi: Rødts erfaringer med samarbeid i Bodø 12 Gunnvald Lindset: Lokale samarbeidsformer etter valget 2015 22 Øyvind Andresen: Ta fellesskapets skole tilbake! 26 Rolv Rynning Hanssen: Hjelmengutvalget 36 Michael Roberts: Progressiv kapitalisme – ei sjølmotseiing 44 Erik Solheim: Finn vi nok fornyeleg energi? […]

Les resten av artikkelen

Innhold 2 2019

Innholdsliste Nr 2 2019

Leder 4 Plukk 6 Gnist-samtalen med Ellen Engelstad: Rosa Luxemburg og ettertidens radikale bevegelser 8 Hallvard Berge: Er det progressivt å boikotte selvbetjeningskassene? 16 Kari Celius: Datahaller – den nye olja eller den store floppen? 24 Tale Hammerø Ellingvåg: Historien om den fagforeningsdrevne grønne omstillinga i Odda 30 Christina Colclough: Å få sparken av en […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1 2019

2019 Innholdsliste Nr 1 2019

Leder 4 Plukk 6 Samtalen Colombia etter fredsavtalen og høyresidens fremmarsj i Latin-Amerika 8 Debatt Eivor Evenrud: Hvem skal bestemme? 18 Magnhild Nilsen: Vekk med abortnemndene 20 Artikler Cinzia Arruzza: Frå sosial reproduksjon til kvinnestreik 24 Helene Bank: Høyrepolitikk i all framtid/ Handelskriger og velferden 32 Ellisiv Rognlien: Lønn og etnisk diskriminering 36 Jorunn Folkvord: […]

Les resten av artikkelen

Hva er staten – og for hvem?

Nr 2 2019

Hvordan skal vi forstå statens rolle? Er den en nøytral institusjon som vi kan fylle med innhold, eller reflekterer selve oppbygningen det samfunnssystem og de maktforhold vi lever i? Hvilke funksjoner har staten? Hva med staten i et sosialdemokratisk regime. På hvilke måter skiller den seg fra et liberalistisk regime på den ene sida og […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Innleid og underbetalt. Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter

Bokomtaler Nr 2 2019

James Bloodworth: Innleid og underbetalt. Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter Oslo: Res Publica, 2019, 253 s. Av Per Emil Skjelbred, faglig ansvarlig i Rød Ungdom, jobber i bar og studerer samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Arbeidsmarkedet over hele verden er i stadig endring. Nyliberalismen har i stor grad vunnet frem som et globalt hegemoni, […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Israel. Historie, politikk og samfunn

Nr 2 2019

Marte Heian-Engdal: Israel. Historie, politikk og samfunn Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018, 200 s. Av Petter Bauck, statsviter og medredaktør av boka The Oslo Accord. A Critical Assessment. Jobber i dag ved ambassaden i Kyiv. Marte Heian-Engdal har skrevet en bok om Israel, ikke om konflikten mellom Israel og palestinerne. Allerede i starten av boka […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Brev til et en ufødt datter

Bokomtaler Nr 2 2019

Anne Bitsch: Brev til et en ufødt datter. Om frihet, sex og søsterskap Oslo: Spartacus 2018, 110 s. Av  Anja Ariel Tørnes Brekke, sitter i Gnist-redaksjonen og går på forfatterstudiet i Tromsø. Hvorfor skjer voldtekter? Hvordan gjøre noe med det? Hvordan reise seg etter man har blitt krenket? Hvordan leve uten å være redd for […]

Les resten av artikkelen

Nirmal Brahmachari fyller 75 år. Liv og diktning er ett

Nr 2 2019

Dette fyndordet, som er brukt om mange diktere, slår meg som usedvanlig passende når det gjelder den indisk-norske poeten Nirmal Brahmachari. Jeg sitter og prater med ham om den siste diktsamlinga hans, Folkets kamp – og det blir like mye en sam­tale om livet hans. Men også om livet til folkemassene på det indiske subkontinentet.

Les resten av artikkelen

Debatt. Den faste kapital må analyseres

Nr 2 2019

I artikkelen «Profittraten må analyseres på nytt», Gnist nr. 1A for 2019 (s. 62–73), gir Harald Minken en interessant vurdering av Marx’ teori om den faste kapitalens rolle i økonomisk kretsløp. Anledningen er at etter Minkens oppfatning er det uriktig å operere med den definisjon av profittraten som en finner hos Marx. Dette er en […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »