Arkiv for 2019

Nr 1 2019
Nr 1A 2019
Nr 2 2019
Nr 2A 2019
Nr 3 2019
Nr 4 2019

Vindkraft – natur, folk og EØS

Nr 4 2019

Vindkraftutbygging har blitt en omfattende industri i Norge den siste tiden. Hvilke konsekvenser vil dette ha for mennesker, dyreliv, natur, klima og miljø? Kapitalistene ser en mulighet til å tjene lette penger og samtidig sørge for økt vekst og forbruk. Er det dette den vanlige nordmann ønsker, og hva vil Norge få ut av å […]

Les resten av artikkelen

Leder: Kina – vanskelig å komme utenom

Nr 4 2019

Når dette skrives, er det konfrontasjon mellom politi og demonstranter i Hong Kong. Det går «en kule varmt», bokstavelig talt.

Les resten av artikkelen

Noen spørsmål om metoder for ledelse

Nr 4 2019

Av Mao Zedong, ledet Kinas kommunistiske parti til seier i den kinesiske borgerkrigen, som grunnla Folkerepublikken Kina i 1948, som han ledet fram til sin død i 1976.

Les resten av artikkelen

Kina og et globalt, økologisk samfunn

Nr 4 2019

Ett spørsmål når det gjelder Kinas nåværende og framtidige globale påvirkning, er potensialet for å lede an mot en post-kapitalistisk framtid, der klimakrisen bekjempes.

Les resten av artikkelen

Ho-fung Hung, om Kinas kapitalakkumulasjon

Nr 4 2019

Etter den kinesiske revolusjonen i 1949 ledet Kinas Kommunistparti under Mao Zedong en ikke-kapitalistisk industriutvikling basert på hard utbytting av jordbruket og overføring av store økonomisk overskudd fra landsbygda til industri og byer. Markedsreformene i 1979 under Deng Xiaoping innledet en autoritær, statsledet kapitalisme som ble konsolidert i 1990-årene. Et hovedtema for Hung er overakkumulasjon […]

Les resten av artikkelen

Mao-tida i perspektiv

Nr 4 2019

Denne artikkelen er skrevet med utgangspunkt i boka Afterlives of Chinese Communism, en samling artikler redigert av Christian Sorace, Ivan Francheschini og Nicholas Loubere. (Australian National University and Verso Press, 2019. 404 s.) Afterlives of Chinese Communism er utgitt av et innovativt, nettbasert kvartal­tidsskrift kalt Made in China Journal, https://madeinchinajournal.com/journal/, som fokuserer på kinesisk arbeidsliv, […]

Les resten av artikkelen

Kina i kappløpet om Afrika

Nr 4 2019

Økonomisk oppsving etter århundreskiftet og skjerpet kamp om Afrikas ressurser har fått mange til å snakke om et «nytt kappløp om Afrika», med referanse til det imperialistiske kappløpet og den påfølgende koloniseringa mot slutten av 1800-tallet. Også den gang var det et spørsmål om råstoffer, markeder for produkter som den hjemlige arbeiderklassen ikke hadde råd […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen med Brigt Kristensen: Hva betydde maoisme i Norge?

Nr 4 2019

1. Det er opplagt at maoisme i Kina før og etter revolusjonen i 1949, maoisme i Norge på 70-tallet og maoisme praktisert av frigjøringsbevegelser og «maoistiske» partier ikke er det samme. – Kan du prøve deg på en overordna definisjon? Desse tre fellesdraga var nok kjenneteikn ved den globale maoismen: Synet på den kinesiske revolusjonen […]

Les resten av artikkelen

Kina og Japan – kald politikk og varm økonomi

Nr 4 2019

Om du tar et kurs i internasjonale relasjoner, er noe av det første du lærer, teorien om gjensidig avhengighet. Kort fortalt går den ut på at jo mer to land oppretter et økonomisk avhengighetsforhold med hverandre, jo mindre er sjansene for at konflikt oppstår mellom dem. Tanken er at politiske, for ikke å snakke om […]

Les resten av artikkelen

Den kinesiske revolusjonen og USAs radikale

Nr 4 2019

Det er viktig å understreke at det ikke var den kinesiske revolusjonens feil, eller Kulturrevolusjonens eller Maos teorier som førte til at den nye kommunistiske bevegelsen i USA kollapset. Nei, det var våre egne feil, og vi står med oppgaven som handler om å formidle lærdommene, både fra suksesser og feilgrep til den nye generasjonen […]

Les resten av artikkelen

Inn i tidsmaskinen – Synet på Kina i Norge på 1970-tallet

Nr 4 2019

I dag er det svært kontroversielt å nevne noe positivt om Kina da Mao var leder. Dette var veldig annerledes for noen tiår tilbake.

Les resten av artikkelen

Hvorfor blei det revolusjon i Kina?

Nr 4 2019

For å forstå den kinesiske revolusjonen er det nødvendig å forstå bakgrunnen for den: Hva slags land var Kina i tida fram mot borgerkrigen og revolusjonen, økonomisk og sosialt? Hvorfor fikk kommunistene så stor oppslutning i det kinesiske folket i løpet av borgerkrigen i Kina? Og hvorfor greide de å bekjempe den langt mer ressurssterke […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Spar oss for dogmatisk tompreik

Nr 3 2019

Gnist nr. 2A/2019 har mange interessante artiklar. Med eitt unntak, artikkelen «Progressiv kapitalisme — ei sjølvmotseiing» er prega av påstandar som ikkje blir underbygde og drøvtygging på gamle dogme. Artikkelen, skriven av London-økonomen Michael Roberts, er ein polemikk mot nobelprisvinnar Joseph Stiglitz. Det er mulig at Roberts har rett i noko av kritikken han fører […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Bompenger – en nødvendig miljøavgift eller en usolidarisk ekstraregning?

Nr 3 2019

Bompenger har vist seg å bli en av denne valgkampens store saker. Frontene er steile, og hensynene en må ta som sosialist er mange. Hvordan både ta vare på miljø og kutte klimagassutslipp, men også unngå å belaste folk urettferdig økonomisk? For å forsøke å komme nærmere et svar på dette, tok jeg en prat […]

Les resten av artikkelen

Er menneskenes overvinnelse av knapphet en forutsetning for sosialisme?

Nr 3 2019

Hele menneskets historie til nå er preget av knapphet på forbruksvarer som mat, klær og husly. I perioder har knappheten vært stor, i andre tider har den vært mindre. Hvis vi ser på en forenklet faseinndeling av menneskenes historie, inndelt etter hvordan samfunnet livnærer seg, kan vi grovt sett dele utviklingen inn i tre hovedfaser: […]

Les resten av artikkelen

Eldreomsorg. Fra tillitsreform til sparereform

Nr 3 2019

Under forrige kommunevalgkamp lanserte Oslo Arbeiderparti en tillitsreform for eldreomsorgen. Reformen har blitt prøvd ut i fire bydeler, og er nå under innføring i hjemmetjenesten i hele Oslo. Også i andre deler av landet, blant annet i Bergen, Trondheim og Tromsø, arbeides det med tillitsreform etter mønster av Oslo. Men hva har egentlig skjedd med […]

Les resten av artikkelen

Ny stortingsmelding om fiskeripolitikk

Nr 3 2019

Kvotemeldinga skulle vært diskutert i Stortinget denne våren, men den lot vente på seg. Eidesenutvalget ble oppnevnt i juni 2015 for å gjennomgå kvotesystemet og ressursrenta i fiskeriene. Utvalget leverte sine anbefalinger i NOU 2016:26 – Et fremtidsrettet kvotesystem. Så kom Nærings- og fiskeridepartementets melding til Stortinget, «Meld. St. 32 (2018-2019) – Et kvotesystem for […]

Les resten av artikkelen

Det annet kjønn – 70 år og fortsatt viktig

Nr 3 2019

Det annet kjønn er en bok som har stått ufortjent uberørt i bokhyllen min altfor lenge. Jeg har interessert meg for feminisme siden jeg var 13 år og lånte Fittstim på det lokale folkebiblioteket, og siden dette har Simone de Beauvoirs tykke bok spøkt i bakgrunnen som en feministisk grunntekst man «burde ha lest». Likevel […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 4 2019

Innholdsliste Nr 4 2019

Leder … 4 Plukk … 6 Jens Stoltenberg om fred og demokratiske verdier – og Nato … 8 Gnist-samtalen med Brigt Kristensen: Hva betydde maoisme i Norge? … 10 Tema: Kina Ole Marcus Mærøe: Hvorfor ble det revolusjon i Kina? … 22 Ole Marcus Mærøe: Den kinesiske revolusjonen … 26 Per Medby: Inn i tidsmaskinen […]

Les resten av artikkelen

Den kinesiske revolusjonen

Nr 4 2019

Kina var i oppløsning tidlig på 1900-tallet. Etter å ha tapt de to opiumskrigene og den første krigen med Japan, var Kina i praksis en koloni. Qing-dynastiet var svekka og blei etter hvert svært upopulære. Kolonialisme og voksende ulikhet mellom folket og overklassen førte til sosial uro og en rekke opprør mot keisermakta og mot […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »