Arkiv for 2019

Nr 1 2019
Nr 1A 2019
Nr 2 2019
Nr 2A 2019
Nr 3 2019
Nr 4 2019

Debatt: Vekk med abortnemndene

Nr 1 2019

Prinsippet om sjølvbestemt abort fram til og med svangerskapets veke 12 har stor støtte i befolkninga. Men kva er det som er grunnleggande annleis, som gjer at kvinna ikkje er den beste til å bestemme veka etter? Kvifor er ei nemnd av legar best skikka til å bestemme i veke 13? I veke 16? I […]

Les resten av artikkelen

Klimarettferdighet og myten om grønn kapitalisme

Bokomtaler Nr 4 2019

Naomi Klein: On fire. The burning case for a new green deal London: Allen Lane 2019, 309 s. Martin Empson (red.): System change, not climate change. A revolutionary response to environmental crisis London: Bookmarks, 2019, 184 s.

Les resten av artikkelen

Håndbok for forsvarlig arbeidstid

2019 Bokomtaler Nr 4 2019

Ebba Wergeland: Med fare for liv og helse. Uforsvarlige arbeidstider og hvordan vi avskaffer dem Manifest, 2019, 136 s.

Les resten av artikkelen

Stein på stein

Bokomtaler Nr 4 2019

Ingjald Gaare: Stein på stein. Murerliv Forlaget Rødt, 2019, 216 s.

Les resten av artikkelen

The New Faces of Fascism: Populism and the Far Right

Bokomtaler Nr 4 2019

Enzo Traverso: The New Faces of Fascism: Populism and the Far Right London: Verso 2019, s. 208

Les resten av artikkelen

Hva er penger?

Bokomtaler Nr 4 2019

Roman Linneberg Eliassen: Hva er penger? Oslo: Universitetsforlaget 2019, s. 160

Les resten av artikkelen

Systemfeil

Bokomtaler Nr 4 2019

Edwart Snowden: Systemfeil Norsk av Aschehoug, 2019, s. 354 Oversatt av Lene Stokseth

Les resten av artikkelen

Marxist literary criticism today

Bokomtaler Nr 4 2019

Barbara Foley: Marxist literary criticism today London: Pluto Press, 2019, 288 s.

Les resten av artikkelen

«Det var ikke voldtekt.» Ti menn forsvarer seg i retten

Bokomtaler Nr 4 2019

Heidi Helene Sveen: «Det var ikke voldtekt.» Ti menn forsvarer seg i retten Spartacus, 2019, 269 s.

Les resten av artikkelen

Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur

Bokomtaler Nr 4 2019

Linn Stalsberg: Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur Manifest, 2019, 192 s.

Les resten av artikkelen

Markedsfundamentalismen. De rikes revolusjon

Bokomtaler Nr 4 2019

Trond Hofvind, Arne Klyve, Jon Severud: Markedsfundamentalismen De rikes revolusjon Kapabel forlag AS, 2019, 235 s.

Les resten av artikkelen

Hun, han og kvinnekampen

Bokomtaler Nr 4 2019

Kjersti Ericsson: Hun, han og kvinnekampen Forlaget Oktober, 2019, 232 s.

Les resten av artikkelen

Marx som en radikal liberaler

Bokomtaler Nr 4 2019

Christoffer Conrad Eriksen (red.) Den unge Marx – rett, samfunn og vitenskapsteori Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019, 316 s.

Les resten av artikkelen

Gramsci på norsk

Bokomtaler Nr 4 2019

Antonio Gramsci: Utvalgte tekster 1916–1926 Cappelen Damm, Oslo 2019, 120 s. Oversatt til norsk: Geir Lima

Les resten av artikkelen

En Marx til å forstå

Bokomtaler Nr 4 2019

Michael Heinrich: Karl Marx and the birth of modern society. The life of Marx and the development of his work. Volume 1: 1818–1841 New York: Monthly Review Press, 2019, 464 s.

Les resten av artikkelen

Debatt: Michael Roberts svarerLeiv Olsen

Nr 4 2019

I kjølvannet av min nylige polemikk mot ideene Nobelprisvinner Joseph Stiglitz presenterte i en ny bok, har en leser beskyldt meg for «dogmatisk tompreik».1 Dette innebærer, antar jeg, at han anser at argumentene mine ikke støttes av bevis eller logikk. Vel, la meg forsvare meg selv. Leiv Olsens innlegg finner du her: https://marxisme.no/debatt-spar-oss-for-dogmatisk-tompreik/)

Les resten av artikkelen

Repressiv toleranse i vår tid

Nr 4 2019

Innenfor et rammeverk av Herbert Marcuses begrep om «repressiv toleranse», diskuteres konsekvensene av inkludering av tankegods fra ytterste og nest-ytterste høyre i lys av nyere forskning.

Les resten av artikkelen

Hellas hva nå?

Nr 4 2019

Kreditorene og finansmarkedet som senka levestandarden til den jevne greker brutalt og førte landet inn i en humanitær krise, friskmelder nå landet. Sjøl om en tredel av grekerne fortsatt har dårligere levekår enn i 2010, og landet må sies å ha blitt en halvkoloni under EU-kreditorene.

Les resten av artikkelen

Henrik Wergeland og den utopiske sosialismen

Nr 4 2019

Henrik Wergeland (1808–1845) var sin tids mest fremtredende norske kulturpersonlighet. Hans engasjement i kultur, politikk og samfunnsliv savner sidestykke. Hans forfatterskap spenner fra det erotiske til ideer om skapelsen, fra demokratisk og nasjonal politikk til opplysning av de brede lag av folket. I tillegg var han en foregangsmann i organisering av bygdefolket. I denne artikkelen […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »