Arkiv for 2018

Nr 1 2018
Nr 2 2018
Nr 2a 2018
Nr 3 2018
Nr 4 2018

Kvinner på tvers 25 år: Kvinneundertrykking og klasseundertrykking i uskjønn forening

Nr 4 2018

«Kvinner på tvers (KPT) er først og fremst en idé, en måte å jobbe på, idéen om at samarbeid mellom fagforeninger, klubber, kvinneorganisasjoner, på tvers, utenfor systemet, formelt og uformelt, er nødvendig for å slå igjennom med kvinneinteresser i smått og stort.»1 Samarbeidet omfatter også interesseorganisasjoner og enkeltkvinvner og er organisert rundt en årlig landsomfattende […]

Les resten av artikkelen

Ja til verneplikt for kvinner!

Nr 4 2018

Første gang sto dette innlegget i akp.no – som kom både på papir og som nettavis, der Rødt Nytt er dagens etterfølger – i nr 5/2014 som Gulbrandsen redigerte i flere år. «Ikke en mann ikke en øre til det borgerlige militæret.» For ikke å snakke om «ikke ei kvinne». Er dette ei parole som […]

Les resten av artikkelen

Intervju: 70-tallet starta i Solkom

Nr 4 2018

«Ansikter grønne av hat». Slik var beskrivelsen av deltakerne etter en Vietnam-demonstrasjon. Hvilken betydning fikk krigen i Vietnam og solidaritetsbevegelsen som gikk imot den for det politiske landskapet i Norge? For frigjøringsbevegelsene i den tredje verden og USAs rolle som supermakt?

Les resten av artikkelen

Hvordan AP lurte Norge inn i Nato

Nr 4 2018

I april 1945, få dager før krigen var over, instruerte Churchill den britiske planleggingsstaben om å utarbeide planer for «å tvinge på Russland viljen til USA og Det britiske imperiet». Starten på invasjonen av sovjetisk-okkupert territorium skulle være 1. juli. Men generalene var negative, Sovjet-arméen var for mektig – og det var usikkert med USA […]

Les resten av artikkelen

Norge i Afghanistan

Nr 4 2018

Hvis man stiller spørsmålet om hvorfor Norge fortsatt er militært til stede i Afghanistan i 2018, er svaret ganske opplagt: fordi USA (og NATO) ønsker det. Slik var det også i 2001, for 17 år siden.

Les resten av artikkelen

Nato i nabolaget

Nr 4 2018

Forsvarspolitikk og særlig spørsmålet rundt Norges tilknytning til NATO har vært en identitetsmarkør på venstresida i store deler av etterkrigstida. SV for eksempel, ble grunnlagt på NATO-motstand, og når ledelsen i det samme partiet, beruset (eller muligens neddopet) av regjeringsmakt presterte å stemme for at norske jagerfly skulle delta i å bombe Libya fra 2011 […]

Les resten av artikkelen

Frykten for Russland

Nr 4 2018

Å skulle skrive om fiendebildet Russland er ingen liten sak. Russland er et stort land, et sammensatt samfunn. Det er et tema som strekker over mange lag: fra lokalpolitikk til geopolitikk. Kanskje aller viktigst, jeg blir konfrontert med min snevre kunnskap om Russland, og Russland i verden.

Les resten av artikkelen

Norske våpen – på fredens vinger?

Nr 4 2018

Det militærindustrielle komplekset er et begrep vi gjerne forbinder med USA. Men hva skal vi si om to store norske konserner, som i tillegg til produksjon av våpen og ammunisjon driver annen industriell virksomhet, i hovedsak innafor teknologi – og har tette eierbånd til både den norske og finske stat?

Les resten av artikkelen

VENSTRESIDENS OPPGJØR MED EU

Nr 3 2018

– Hva er din analyse av EU og hvorfor har vi i dag en europeisk venstreside som er i overveldende flertall for unionen? – Etter Maastricht-traktaten endret EU endret fullstendig karakter. På den ene siden med et felles marked, på den andre med eurosamar- beidet. EU har fått institusjoner som påtvinger nyliberalisme, med et fellesmarked […]

Les resten av artikkelen

UTDRAG FRA VÅRS

Nr 3 2018

Sitter i Adminiets hage den marmorhvite villaen overvåker fortsatt byen ser mot «Fabrikktårnet» forsøker ikke å være nervøs de små husene nedenfor Grønnbyen i perfekte, vertikale rekker i gult og grønt og rødt og hvitt de franske investorene skeptiske men Sam det lille råskinnet bygger boliger til dem som strømmer til med drømmer om ei […]

Les resten av artikkelen

Plukk

Nr 3 2018

REALLØNNSNEDGANG I ÅR IGJEN? I 2016 falt reallønna for norske arbeidere for første gang siden 1989. Etter ett år med en liten oppgang, ser det nå ifølge Statistisk Sentralbyrå ut til at prisveksten i 2018 vil bli høyere enn rammene for årets lønnsoppgjør. For treårsperioden 2016–2018 ligger det an til en samlet nedgang på 1,5 […]

Les resten av artikkelen

Leder: Demokratisk sosialisme eller sosialdemokrati?

Nr 3 2018

Det er mange grunner til at Rødts prinsipprogram og dagsaktuelle politikk nå blir diskutert, også langt utenfor partiets egne rekker. Utgangspunktet er naturlig nok den store framgangen på meningsmålinger, økt medlemstall og Bjørnar Moxnes’ bruk av Stortingets talerstol til å løfte fram kamp mot Acer, velferdsprofitt og Norge som en del av USAs atomvåpenstrategi. Et […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A – Å: Meningsløse jobber

Nr 4 2018

Bullshit jobs (meningsløse jobber) er en definisjon på arbeid som framstår som meningsløst. Flere har begynt å hevde at det finnes meningsløse jobber. Sosialantropolog David Graeber har skrevet boken Bullshit Jobs, som også har fått mye oppmerksomhet i Norge. Graeber definerer meningsløse jobber som «betalt arbeid som er så meningsløst, unødvendig eller skadelig at selv […]

Les resten av artikkelen

Jon Michelet – Den Røde

Nr 2a 2018

Lørdag 14. april 2018 døde Jon Michelet. Fredag 27. april ble han bisatt i Rygge kirke. Både kirken og kapellet ved siden av, var mer enn fullsatt, og bisettelsen ble en fin og verdig avskjed med den sosialt bevisste kommunisten fra Larkollen.

Les resten av artikkelen

Ein økologisk politisk økonomi

Nr 2a 2018

Omsett av Gunnar Danielsen. «Behold the liquid Thames now frozen o›er / That lately ships of mighty Burthen bore» kunne vore dei første linene i fantasiverda til ein poet, men dei er minner frå den verkelege tilfrysinga av Londons store vassveg i 1740.1 Sjølv om det er registrert isdekke på elva sidan 1400-talet, så auka […]

Les resten av artikkelen

WTO – KAMPEN OM DATA

Nr 2a 2018

Fokus i Verdens Handelsorganisasjon flyttes raskt, fra tradisjonell handel og nedbygging av tollbarrièrer, til å handle om data og hvem som skal ha kontroll over data og hvem som skal eie dem. Dette er en konsekvens av den fjerde industrielle revolusjon som vi er midt oppe i. Den nye råvaren data skaper en lukrativ, raskt […]

Les resten av artikkelen

Et marxistisk syn på Kryptovaluta

Nr 2a 2018

Kryptovaluta og blokkjeder er ikke en løsning på de enorme ­materielle forskjellene og sentraliseringen av makt vi har i dag. De representerer et nytt slør over problemene i det kapitalistiske varesamfunnet. I realiteten representerer denne teknologien økt sentralisering og maktkonsentrasjon.

Les resten av artikkelen

Blockchain – for viktig til å overlates til høyresida

Nr 2a 2018

Hvis venstresiden ikke finner ut hvordan blockchain kan fungere for deres sak, vil blockchain bli et verktøy for høyresiden. Blockchain er kommet for å bli, og vi må finne ut hva det betyr for en sterk stat, trepartssamarbeidet og den nordiske modellen.

Les resten av artikkelen

Lever vi i en digital kapitalisme?

Nr 2a 2018

Vi lever i en ny kapitalisme der «immaterielt arbeid» har tatt over for det gamle fabrikkarbeidet. Dette betyr at kapitalen har utspilt sin historiske rolle og blitt en ren parasitt. Dette blir hevdet av teorien om den digitale kapitalismen, som nærmest har blitt til ortodoksi for de mest populære venstreintellektuelle i vår tid. Her vil […]

Les resten av artikkelen

Makt, motmakt og strategi for sosialisme

Nr 3 2018

Etter siste stortingsval har det vore tilløp til debatt om vegen vidare for Rødt og SV. Debatt var det også etter stortingsvalet i 2013. Da var veike valresultat for begge parti bakteppet for at fleire ville slå dei to partia i hop. Etter relativ suksess i siste stortingsval har noen komme til same konklusjon, eventuelt […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »