Arkiv for Nr 4 2008

Ingen kategorier

Eksemplet Notodden kommune: Har kommuneøkonomien forbedret seg?

Nr 4 2008

Den rød-grønne regjeringa har hvert år poengtert at kommunene har fått tilført friske midler. Slik oppleves ikke hverdagen i vår kommune. Notodden kommune hadde en realnedgang i budsjettet på 1,5 % fra 2007 til 2008. I vår kommune har det vært en realnedgang i midlene i alle de årene den rød-grønne regjeringa har regjert. Inger-Lise […]

Les resten av artikkelen

Soria Moria – Ender alle eventyr godt?

Nr 4 2008

Jeg er en revolusjonær fagforeningsleder fra Trondheim, medlem og bystyrepolitiker for Rødt. Overskriften er ikke ironisk ment, tvert imot.

Jeg ser på regjeringa som litt min, om lag som i Coop-reklamen.

Les resten av artikkelen

Norske boliger – fra hjem til vare – og hjem igjen?

Nr 4 2008

I norske byer har kapitalens behov formet terrenget. Boligsektoren har gjennom den nyliberale revolusjonen blitt transformert.

Fra i stor grad å være et regulert gode for folk flest er den primært blitt et objekt for kapitalakkumulasjon. Dette har også endret måten vi selv ser på boligen, samt premissene i politiske diskusjoner om bolig.

Les resten av artikkelen

Kommunene og finanskrisa

Nr 4 2008

– Toneangivende blåruss i AP på Gjøvik forleser seg på historiske grafer som viser at aksjemarkedet alltid har reist seg etter kriser. «Ha is i magen,» er omkvedet. De ser ut til å akseptere at folk i Gjøvik må tåle kutt i skole og eldreomsorg, idrett og kultur i påvente av nye aksjegevinster heller enn å være med på et prinsippielt oppgjør med at en kommune deltar i kasinoøkonomien på børsen, skriver Finn Olav Rolijordet.

Rolijordet ser på sin kommune, og hvordan økonomien i Gjøvik påvirkes av finanskrisa.

Les resten av artikkelen

Systemkrise eller «sosialisme for de rike»?

Nr 4 2008

Den økonomiske krisa som nå ruller verden rundt, har vært synlig på avstand i lang tid.

Den er ikke det minste overraskende, og det er heller ikke overraskende at den er blitt så voldsom.

Likevel virker det som om politikere og økonomer verden rundt ble tatt på senga.

Les resten av artikkelen

Det store sammenbruddet. Hva er årsakene?

Nr 4 2008

– Det ser ut til å bli en relativt mild nedgangskonjunktur (Svein Gjedrem, Aftenposten 30. oktober 2008)

Les resten av artikkelen

Soria Moria i USA

Nr 4 2008

Barack Obama blir USAs nye president. For å bli valgt, måtte han love slutt på krigen i Irak, et helsevesen for folk, fjerne fattigdommen, et skolevesen for fler enn rikfolk – et USA for alle! En New Deal. I Norge: kaller vi det: Soria Moria. Kanskje er det et tegn på krise at monopolkapitalens høyborg, […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side