Arkiv for Tore Linné Eriksen

Hvem er Arundhati Roy?

Nr 3 2016

Arundhati Roy er ikke ukjent for lesere av Rødt!. Ved sida av flere omtaler av hennes bøker, har hun tidligere vært representert med et essay og et lengre intervju, i henholdsvis nr. 4/10 og nr. 2/2014. Sammen med den lange samtalen som nå følger, forteller alle bidragene hvorfor hun er en stemme som blir lyttet […]

Les resten av artikkelen

Sør-Afrikas kamp

Bokomtaler Nr 3 2016

Tore Linné Eriksen: Sør-Afrikas historie – Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring Portal forlag, 2016 Sør-Afrikas frigjøringskamp har alltid hatt en spesiell betydning for venstresida og solidaritetsarbeidet. Tore Linné Eriksens nye historiebok om Sør-Afrika gir en svært god gjennomgang av historien, både som oppfrisking for gamle sørafrikakjennere og for nye generasjoner som får sitt første møte […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

Nr 2 2016

Arbeiderhistorie www.arbak.no Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek blei grunnlagt i 1908, og er et uunnværlig dokumentasjonssenter som dekker både internasjonal arbeiderbevegelse og norsk venstreside. ARBAK utgir også årboka Arbeiderhistorie, som ofte får egen omtale her i Rødt! Men nå har det fantastiske skjedde: Alle årganger helt tilbake til midten av 1970-tallet, da Pax forlag starta med […]

Les resten av artikkelen

Kapitalisme eller demokrati?

Bokomtaler Nr 1 2016

Susan George: Shadow sovereigns. How global corporations are seizing power. Cambridge: Polity, 2015, 192 s. Lars Gunnesdal: TTIP og TISA på 1–2–3 Handelsavtalene som truer demokratiet. Oslo: Manifest Forlag, 2015, 80 s. Susan George er en av vår tids fremste folke-opplysere (ordet er ukjent for Microsofts staveprogram), og den USA-franske samfunnsviteren og aktivisten – som […]

Les resten av artikkelen

Klassisk og nyere marxisme

Bokomtaler Nr 1 2016

Bokåret 2015 har budt på mange muligheter til å fornye bekjentskapet med – eller møte for første gang – moderne klassiske tekster innenfor den marxistiske tradisjonen. I Tidsskriftet Rødt! er det bare plass til å omtale noen få av de mange utgivelsene. Ved inngangen til et nytt år, er tida derfor kommet til ei rask […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

Nr 1 2016

Maddam Maddam er et spenstig bloggkollektiv med en kjerne av feministiske skribenter som faste bidragsytere. Sida starten i 2011 har dette nedstedet etablert seg som et viktig forum for debatt om kjønn, likestilling og feminisme i et bredt samfunnsperspektiv. Det er lett å finne fram etter temaer eller bidragsytere. Madam inviterer også (fortrinnsvis unge kvinnelige) […]

Les resten av artikkelen

Plukk

Nr 1 2016

Denne gangen tester vi våre lesere med en kviss Afrika mottar årlig rundt 30 milliarder dollar i det som kalles «bistand». Hvor mye omtrent tas ut av Afrika gjennom bl.a. renter og avdrag, storselskapers profitter, ulovlige finanstransaksjoner og skattesnyteri? For 100 år sida tjente de 20 % rikeste i verden 11 ganger så mye som de 20 […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

Nr 4 2015

Rødt! har hatt flere gode artikler om TISA-avtalen, og formatet for denne spalta brytes litt denne gang for å løfte fram enkeltpublikasjoner om samme tema. De viser samtidig til organisasjoner og tankesmier om følger TISA nøye, og som ikke har sagt sitt siste ord i denne debatten. For øvrig er www.tisa.no (som drives av Attac) […]

Les resten av artikkelen

Årbøker er den beste julegave

Bokomtaler Nr 4 2015

Morten Harper (red.) Sammenbrudd for Schengen? Oslo: Nei til EU, 2015, 160 s. Bortsatt fra i fjor, da Dag Seierstads flotte jubileumsbok blei prioritert, har Nei til EU årvisst utgitt ei årbok. I år er hovedtemaet flyktningpolitikk, grensekontroll, Schengenmedlemskap, Dublinavtalen og rettsikkerhet. Norge kan nå snart se tilbake på 15 år som assistert Schengen-medlem, og […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene

Nr 3 2015

New Left Review http://newleftreview.org Vi starter med å bryte tradisjonen med å presentere nettsteder som i hovedsak ikke bygger på betalingstjenester. Det britiske New Left Review har i rundt 50 år tilhørt kjernepensumet i marxistisk offentlighet, og kommer ut med seks nummer i året. Artiklene er ofte lange (og tunge, for mange av oss), men […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderbevegelsens historie, dagens klassekamp og marxistisk teori

Bokomtaler Nr 2 2015

Marcello Musto (red.): Workers unite! The International 150 years later London: Bloomsbury, 2014, 312 s. I fjor høst var det 150-årsjubileum for «den første internasjonalen», som i 1864 kom sammen for første i London under navnet The International Working Men’s Association. Det sier noe om de politiske og ideologiske stemningene i vår tid at en […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

Nr 2 2015

Marxist Internet Archive https://www.marxists.org Dette nettstedet, som har vært i drift i 25 år, er den uunnværlige referansen for alle som søker originaltekstene til et hundrevis av sentrale marxistiske tenkere gjennom historien, der titusener av dokumenter på nærmere 50 språk er representert. I tillegg til de mest kjente klassikerne innenfor en europeisk tradisjon, er det […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene – Midtøsten

Nr 2a 2014

Palestinakomiteen http://palestinakomiteen.no Palestinakomiteen har i 45 år kjempet for det palestinske folkets rettigheter, og utfører et stort og viktig arbeid for å spre opplysning, knytte forbindelser til PLO og palestinsk fagbevegelse, arrangere studieturer og sende ut helseteam. Komiteen er også aktivt engasjert i kampen for politisk, økonomisk, kulturell og akademisk boikott av staten Israel. Ei […]

Les resten av artikkelen

Eleanor Marx, Arundhati Roy og Ellen Meiksins Wood

Bokomtaler Nr 1 2015

Rachel Holmes: Eleanor Marx. A life London: Bloomsbury, 2014, 525 s. (Paperbackutgave kommer våren 2015). Ikke minst i kjølvannet av krisa i den globale kapitalismen og Thomas Pikettys Kapitalen, har interessen for Karl Marx fått en oppvåkning. Det burde samtidig føre til at Eleanor Marx, en av to døtre, blir løftet fram. Ofte omtales hun […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

Nr 1 2015

Fra våre naboland I nr. 1 A/2015 av Rødt! Den blåblå regjeringa (som noen også kaller den blåbrune) under lupen. Men skjer i våre nærmeste naboland? Her er en dansk og to svenske lenker som kan opplyse oss.

Les resten av artikkelen

Klassekamp og justismord

Bokomtaler Nr 3 2014

Mona R. Ringvej: Marcus Thrane Forbrytelse og straff Oslo: Pax Forlag 2014, 321 s. Åpningen på Mona Ringvejs nye bok kunne ikke ha vært mer dramatisk. Forfatteren tar oss med til Høyesteretts lokaler 22. juni 1855, der den endelige dommen skulle falle. Marcus Thrane og mer enn 120 andre medlemmer av Arbeiderforeningene sto tiltalt for […]

Les resten av artikkelen

Kvinnekamp og klassekamp

Bokomtaler Nr 1 2014

Mari Jonassen: Fernanda Nissen. Kjærlighet og arbeid Oslo: Aschehoug, 2013, 296 s. I de siste åra har det kommet flere bøker om kvinnekampens pionerer her til lands. 100-årsjubileet for stemmerett for alle blei da også innledet med Magnhild Folkvords portrett av Fredrikke Marie Qvam, som fikk sin velfortjente omtale i Rødt! nr. 1/2013. I tillegg […]

Les resten av artikkelen

Tre internasjonale kvinnepionerer: Fra Beirut til Moskva og Addis Abeba

Bokomtaler Nr 1 2014

Anbara Salam Khalidi: Memoirs of en early Arab feminist. The life and activism of Anbara Salam Khalidi. London: Pluto Press, 2013, 167 s. Katharine Conelly: Sylvia Pankhurst. Suffragette, socialist and scourge of empire. London: Pluto Press, 2013, 178 s. Cathy Porter: Alexandra Kollontai. A biography. London: Merlin Press, 511 s.   8. mars er et […]

Les resten av artikkelen

Bøker fra Sør

Bokomtaler Nr 1 2014

Sjansen for at utenlandske fagbøker oversettes til norsk er ikke stor, med mindre de handler om den andre verdenskrigen, fotballstjerner eller mental «selvhjelp». Særlig små er mulighetene dersom forfatteren skulle finne på å komme fra andre deler av verden enn USA/Europa. Her er i all korthet et knippe nyere titler som – i en bedre […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

Nr 4 2014

International Socialism           http://www.isj.org.uk International Socialism er et britisk kvartalstidsskrift som nå – meget sjenerøst – legges ut på nett. De fleste bidragsytere hører med til Socialist Workers Party og omegn. Nr. 144 (høst 2014) er et usedvanlig rikholdig og variert nummer. Blant de artiklene som fortjener å løftes fram, er en brei oversikt […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »