Arkiv for Tore Linné Eriksen

Mist ikke lenkene!

Nr 2 2015

Marxist Internet Archive https://www.marxists.org Dette nettstedet, som har vært i drift i 25 år, er den uunnværlige referansen for alle som søker originaltekstene til et hundrevis av sentrale marxistiske tenkere gjennom historien, der titusener av dokumenter på nærmere 50 språk er representert. I tillegg til de mest kjente klassikerne innenfor en europeisk tradisjon, er det […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene – Midtøsten

Nr 2a 2014

Palestinakomiteen http://palestinakomiteen.no Palestinakomiteen har i 45 år kjempet for det palestinske folkets rettigheter, og utfører et stort og viktig arbeid for å spre opplysning, knytte forbindelser til PLO og palestinsk fagbevegelse, arrangere studieturer og sende ut helseteam. Komiteen er også aktivt engasjert i kampen for politisk, økonomisk, kulturell og akademisk boikott av staten Israel. Ei […]

Les resten av artikkelen

Eleanor Marx, Arundhati Roy og Ellen Meiksins Wood

Bokomtaler Nr 1 2015

Rachel Holmes: Eleanor Marx. A life London: Bloomsbury, 2014, 525 s. (Paperbackutgave kommer våren 2015). Ikke minst i kjølvannet av krisa i den globale kapitalismen og Thomas Pikettys Kapitalen, har interessen for Karl Marx fått en oppvåkning. Det burde samtidig føre til at Eleanor Marx, en av to døtre, blir løftet fram. Ofte omtales hun […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

Nr 1 2015

Fra våre naboland I nr. 1 A/2015 av Rødt! Den blåblå regjeringa (som noen også kaller den blåbrune) under lupen. Men skjer i våre nærmeste naboland? Her er en dansk og to svenske lenker som kan opplyse oss.

Les resten av artikkelen

Klassekamp og justismord

Bokomtaler Nr 3 2014

Mona R. Ringvej: Marcus Thrane Forbrytelse og straff Oslo: Pax Forlag 2014, 321 s. Åpningen på Mona Ringvejs nye bok kunne ikke ha vært mer dramatisk. Forfatteren tar oss med til Høyesteretts lokaler 22. juni 1855, der den endelige dommen skulle falle. Marcus Thrane og mer enn 120 andre medlemmer av Arbeiderforeningene sto tiltalt for […]

Les resten av artikkelen

Kvinnekamp og klassekamp

Bokomtaler Nr 1 2014

Mari Jonassen: Fernanda Nissen. Kjærlighet og arbeid Oslo: Aschehoug, 2013, 296 s. I de siste åra har det kommet flere bøker om kvinnekampens pionerer her til lands. 100-årsjubileet for stemmerett for alle blei da også innledet med Magnhild Folkvords portrett av Fredrikke Marie Qvam, som fikk sin velfortjente omtale i Rødt! nr. 1/2013. I tillegg […]

Les resten av artikkelen

Tre internasjonale kvinnepionerer: Fra Beirut til Moskva og Addis Abeba

Bokomtaler Nr 1 2014

Anbara Salam Khalidi: Memoirs of en early Arab feminist. The life and activism of Anbara Salam Khalidi. London: Pluto Press, 2013, 167 s. Katharine Conelly: Sylvia Pankhurst. Suffragette, socialist and scourge of empire. London: Pluto Press, 2013, 178 s. Cathy Porter: Alexandra Kollontai. A biography. London: Merlin Press, 511 s.   8. mars er et […]

Les resten av artikkelen

Bøker fra Sør

Bokomtaler Nr 1 2014

Sjansen for at utenlandske fagbøker oversettes til norsk er ikke stor, med mindre de handler om den andre verdenskrigen, fotballstjerner eller mental «selvhjelp». Særlig små er mulighetene dersom forfatteren skulle finne på å komme fra andre deler av verden enn USA/Europa. Her er i all korthet et knippe nyere titler som – i en bedre […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

Nr 4 2014

International Socialism           http://www.isj.org.uk International Socialism er et britisk kvartalstidsskrift som nå – meget sjenerøst – legges ut på nett. De fleste bidragsytere hører med til Socialist Workers Party og omegn. Nr. 144 (høst 2014) er et usedvanlig rikholdig og variert nummer. Blant de artiklene som fortjener å løftes fram, er en brei oversikt […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

Nr 4 2014

International Socialism           http://www.isj.org.uk International Socialism er et britisk kvartalstidsskrift som nå – meget sjenerøst – legges ut på nett. De fleste bidragsytere hører med til Socialist Workers Party og omegn. Nr. 144 (høst 2014) er et usedvanlig rikholdig og variert nummer. Blant de artiklene som fortjener å løftes fram, er en brei oversikt […]

Les resten av artikkelen

Marx, marxisme og marxistisk historie

Bokomtaler Nr 2 2014

Jonathan Sperber: Karl Marx. A nineteenth-century life New York/London: Liveright Publishing Corporation, 2013/2014, 648 s.   Neil Faulkner: A marxist history of the world from neanderthals to neoliberals London: Pluto Press, 342 s.   David Harvey: A companion to Marx´s Capital Volume 1 London: Verso, 2010, 320 s.   David Harvey: A companion to Marx´s […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

Nr 3 2014

Norges Sosiale Forum/Globaliseringskonferansen http://www.globalisering.no NSF er knyttet til det internasjonale nett-verket World Social Forum, og samler over 50 norske organisasjoner, med tyngde-punkt i solidaritets-, miljø-, kvinne- og fagforeninger, og har som mål «å arbeide for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til økonomisk profitt». Hvert annet år arrangeres Globaliseringskonferansen […]

Les resten av artikkelen

Kampen fortsetter!

Nr 2a 2013

Norske massemedier forteller oss stadig at en helt ny verdensordning er i emning, om den ikke allerede er der. Statsråder og næringslivsdelegasjoner legger ut på tur til det som kalles for «framvoksende markeder». For et par år sida overtok Hydro en stor del av den brasilianske giganten Vale, og endelig ser Statoil ut til å […]

Les resten av artikkelen

Tre viktige årbøker

Bokomtaler Nr 2 2014

Leo Panitch mfl. (red.). Registering class Socialist Register 2014 London/New York: Merlin Press/ Monthly Review Press, 2013, 325 s. Ved sida av tidsskriftene Monthly Review , New Left Review og International Socialism, er årboka Socialist Register det fremste eksemplet på at en uavhengig, marxistisk tradisjon fortsatt er levende. SR har kommet ut hver eneste år […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene

Nr 2 2014

International Socialist Review ISR er både et papirmagasin og en nettpublikasjon, og kommer med fire fyldige utgaver i året. Det står i en tradisjon som er kjent som «internasjonal sosialisme», og har til oppgave å utvikle sosialistisk teori og praksis både i USA og internasjonalt. Det siste nummeret (91) inneholder bl.a. grundige artikler om venstresidas […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

Nr 2 2014

International Socialist Review www.isreview.org ISR er både et papirmagasin og en nettpublikasjon, og kommer med fire fyldige utgaver i året. Det står i en tradisjon som er kjent som «internasjonal sosialisme», og har til oppgave å utvikle sosialistisk teori og praksis både i USA og internasjonalt. Det siste nummeret (91) inneholder bl.a. grundige artikler om […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

Nr 1 2014

Z Communications/Z Net http://ww.zcommunations.org Dette er et svært innholdsrikt og – innflytelsesrikt – USA-nettverk som blant annet. Inneholder et magasin (med abonnement) og Z Net, som gratis formidler radikale kommentarer med flere bidrag hver eneste dag. Blant hovedtemaene er miljø, global kapitalisme og USAs aggressive utenrikspolitikk, med mange innslag også med emner fra Midtøsten, Afrika, […]

Les resten av artikkelen

Plukk

Nr 1 2014

Hold fanen høyt At alt kan kjøpes og selges i denne verden, er ingen nyhet. Men for mange av dette tidsskriftets lesere vil det nok vekke særlig interesse at Blomqvist nettauksjon nylig avsluttet en budrunde på Leo Trotskijs fane, i rødt stoff med rike broderier i silketråd. Hovedmotivet er det sovjetrussiske statsemblem, brodert med kyrillisk […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side