Arkiv for Palestina

Støtt den palestinske frigjeringskampen

Nr 4 2015

Ebba Wergeland har ein kommentar til min artikkel om Palestina i siste Rødt. Eg kan ikkje sjå at me er grunnleggjande usamde.

Les resten av artikkelen

Palestina i dag – kampen for fridom

Nr 2a 2015

Då eg kom heim frå Palestina i april, var oppsummeringa mi at Vestbreidda er tapt og at det einaste palestinsk-kontrollerte området i Palestina no er Gaza. Meir korrekt kan ein seie at Israel no har full kontroll over Vestbreidda, óg i dei såkalla palestinske områda utanom Gaza.

Les resten av artikkelen

Israel – en apartheidstat?

Nr 2a 2012

Bryter Israel det internasjonale juridiske forbudet mot apartheid?

Russell-tribunalet om Palestina undersøkte dette, og om Israels politikk kan karaktereiseres som «en forbrytelse mot menneskeligheten».

Les resten av artikkelen

«Vi skal til Gaza!»

Nr 3 2011

Hovedsaken med Freedom Flotilla 2 i sommer var å knekke blokaden.

Selv om Israel ved hjelp av den greske regjeringens nidkjære innsats klarte å holde båtene fast i greske havner, oppnådde vi betydelige resultater på dette aller viktigste punktet.

Les resten av artikkelen

Palestinsk enhet og dens utfordringer

Nr 3 2011

Nyheten om en avtale mellom de to dominerende palestinske politiske fraksjonene Fatah og Hamas skapte overskrifter i media over hele verden. I Gaza og på Vestbredden ble avtalen hilst velkommen.

Palestinerne har sett seg leie på den indre splittelsen blant sine egne, som dramatisk har svekket dere posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Men kritikken mot de sentrale politiske aktørene fra alle fraksjoner er fortsatt sterk. En avtale mellom Fatah og Hamas endrer ikke på dette.

Les resten av artikkelen

De palestinske teppemakerne

Nr 4 2009

Hesten klarer ikke lengre vekta av den lille jenta, og hun har nå gått i flere timer ved siden av den sammen med faren sin. Hun er sliten og lei av å gå så langt, men biter det i seg. Hun skal jo ikke være borte så lenge uansett. Bare til alt har roet seg såpass at de kan vende tilbake til landsbyen sin, og leve i fred og fordragelighet som de gjorde før.

Les resten av artikkelen

To bøker om Palestina

Bokomtaler Nr 3 2006

Bøker om Palestina-konflikten er ikke akkurat mangelvare i våre dager. To av de mer interessante bidragene i så måte er Norman Finkelsteins Beyond Chutzpah – on the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History og Shlomo Ben-Amis Scars of War, Wounds of Peace. På tross av at forfatternes utgangspunkt er milevidt fra hverandre bidrar begge på hver sin måte til forståelse av Palestina-konflikten både nasjonalt og internasjonalt.

Les resten av artikkelen

Israel, Palestina og Vestens hykleri (tidsskriftomtale)

Bokomtaler Nr 2 2005

Arafats død har skapt mange og nye spørsmål om hvordan konflikten mellom Israel og palestinere vil utvikle seg. Tidsskriftet Vardøger nr 29 (2004), redigert og utgitt rett før Arafats død, bidrar med verdifullt bakgrunnsmateriale for den som ønsker å gjøre en selvstendig vurdering av hendelsene i Midtøsten i tiden framover. Tidsskriftet inneholder bidrag fra flere kjente skribenter. De analyserer, ut fra hvert sitt ståsted, historien om opprettelsen av staten Israel og det palestinske folkets skjebne.

Les resten av artikkelen

Historieforfalskning? (debatt)

Nr 3 2005

I Vardøger 29-04 har Kjell Bygstad, en av aktørene i solidaritetsarbeidet, fått ansvar for å skrive om norsk Midtøsten-politikk og solidaritetsarbeidet for palestinerne. Hans beretning nærmer seg historieforfalskning når det gjelder å beskrive den andre sida i arbeidet.

Les resten av artikkelen